คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ – วง เด็กวัด(ยัง)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

เนื้อ เพลง ลบภาพเธอ……….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง…
.ยาว ขี้ เกียจ พิมพ์ จัง….

รวมผลงานเพลง วง เด็กวัด(ยัง)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ลบภาพเธอ

, ,