คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา – แทตทู คัลเลอร์ (Tattoo Colour)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา

( เนื้อเพลง )อยากรู้…เสมอมา Tattoo olour eat. reasy feอยากรู้ ที่ผ่านมา สิ่งที่ฉัน ไม่เข้าใจก็อยากรู้ ช่วยฉันที สิ่งเหล่านี้ คืออะไรเหตุใดจากคนที่รักแต่ฉัน เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้นอยากรู้ อยากรู้ ว่าเพราะอะไรความรัก จากเดิม บอกจะรัก ตลอดไปและอีกคำสัญญา และไม่นาน ก็จากไปเหตุใดจากคนมีความใฝ่ฝัน เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้นอยากรู้ อยากรู้ ว่าเพราะ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา

คอร์ดกีต้า คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา

เนื้อ เพลง อยากรู้เสมอมา( เนื้อเพลง )อยากรู้…เสมอมา Tattoo olour eat. reasy feอยากรู้ ที่ผ่านมา สิ่งที่ฉัน ไม่เข้าใจ
ก็อยากรู้ ช่วยฉันที สิ่งเหล่านี้ คืออะไร
เหตุใดจากคนที่รักแต่ฉัน เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้น
อยากรู้ อยากรู้ ว่าเพราะอะไร
ความรัก จากเดิม บอกจะรัก ตลอดไป
และอีกคำสัญญา และไม่นาน ก็จากไป
เหตุใดจากคนมีความใฝ่ฝัน เปลี่ยนไปไม่รักกันนั้น
อยากรู้ อยากรู้ ว่าเพราะอะไร
* อาจเป็นเพียงลม ที่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาต่าง ๆ
เมฆหมอกบดบังท้องฟ้าสว่าง สิ่งที่เห็นเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
แต่ความเป็นจริงไม่มีคำปลอบหัวใจใด ๆ
ทุกสิ่งต่างเกิดแล้วสิ้นลงไป เป็นเช่นนั้นเอง เสมอมา
อยากรู้ ที่ผ่านมา จะผ่านพ้น ไปอย่างไร
ไม่อยากท้อ ทรมาน อยู่อย่างนี้ อีกต่อไป
แค่อยากจะลืมทุกความเจ็บช้ำ อยากลืมภาพเธอคนนั้น
อยากรู้ อยากรู้ ต้องทำยังไง(ซ้ำ * )

ศิลปิน แทตทู คัลเลอร์ (Tattoo Colour)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง อยากรู้เสมอมา