คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ – ซิน ซิงกูล่าร์ (Sin Singular)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

อยู่ๆ หัวใจ ปั่นป่วนข้างในอาจเป็นเพราะวัน ที่เปลี่ยนไปหรือใครเล่นกล เวทมนต์จางหายสั่นตัวตนของฉันที่มี สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถามเธอ ถามเธอหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันล่องลอย คิดมากจนปวดใจย้ำเธอ ย้ำฉันใหม่ ถ้าไม่ได้รบกวนเธอมากไปว่าตัวของฉันนั้นเป็นใครสำหรับเธอยังมองฉันเหมือนที่เคยอยู่เท่าไหร่อยากให้เธอพูดมาตามตรงจะได้ไหมเมื่อเธอลองค้นลงในใจมันยั……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

คอร์ดกีตา คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

เนื้อ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธออยู่ๆ หัวใจ ปั่นป่วนข้างใน
อาจเป็นเพราะวัน ที่เปลี่ยนไป
หรือใครเล่นกล เวทมนต์จางหาย
สั่นตัวตนของฉันที่มี สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถามเธอ ถามเธอหน่อย
อย่าปล่อยให้ฉันล่องลอย คิดมากจนปวดใจ
ย้ำเธอ ย้ำฉันใหม่ ถ้าไม่ได้รบกวนเธอมากไปว่าตัวของฉันนั้นเป็นใครสำหรับเธอ
ยังมองฉันเหมือนที่เคยอยู่เท่าไหร่
อยากให้เธอพูดมาตามตรงจะได้ไหม
เมื่อเธอลองค้นลงในใจ
มันยังมีฉันอยู่ข้างใน หรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจ Are we alright
ก็ดูเหมือนเธอ ที่ใจร้าย
หรือเป็นที่ฉัน นั้นทำผิดไป
กับอาการของเธอที่มี สิ่งเหล่านี้มันคืออะไรถามเธอ ถามเธอหน่อย
อย่าปล่อยให้ฉันล่องลอย คิดมากจนปวดใจ
ย้ำเธอ ย้ำฉันใหม่ ถ้าไม่ได้รบกวนเธอมากไปว่าตัวของฉันนั้นเป็นใครสำหรับเธอ
ยังมองฉันเหมือนที่เคยอยู่เท่าไหร่
อยากให้เธอพูดมาตามตรงจะได้ไหม
เมื่อเธอลองค้นลงในใจ
มันยังมีฉันอยู่ข้างใน หรือเปล่า หรือเปล่าว่าตัวของฉันนั้นเป็นใครสำหรับเธอ
เธอยังมองฉันเหมือนที่เคยอยู่เท่าไหร่
อยากให้เธอพูดมาตามตรงจะได้ไหม
เมื่อเธอลองค้นลงในใจ
มันยังมีฉันอยู่ข้างใน หรือเปล่า หรือเปล่า

รวมผลงานเพลง ซิน ซิงกูล่าร์ (Sin Singular)

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ฉันเป็นใครสำหรับเธอ

, , , , , , ,