คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า – คาราบาว (Carabao)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

*คนป่าอยู่ป่ายังอยู่ คนเมืองมีอุบาย คนป่าอยู่ป่ายังอยู่ คนเมืองคอยทำลาย เขาอยู่มาก่อนมาเก่า คนภูเขาเป็นชนกลุ่มน้อย ตามป่าตามเขาดงดอย ไม่สอยดาวไม่สาวเดือน ……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

เนื้อร้อง เพลง สงครามป่า *คนป่าอยู่ป่ายังอยู่ คนเมืองมีอุบาย คนป่าอยู่ป่ายังอยู่ คนเมืองคอยทำลายเขาอยู่มาก่อนมาเก่าคนภูเขาเป็นชนกลุ่มน้อยตามป่าตามเขาดงดอยไม่สอยดาวไม่สาวเดือน(ไม่สอยดาวไม่สาวเดือน)ดูให้ดียอดดอยป่ามันน้อยเพราะเมืองมันเถื่อนย้ายคนป่าบิดเบือนใครเลอะเลือนหวังผลประโยชน์
(ซ้ำ *)times/times/เขาอยู่มาก่อนมาเก่าบนภูเขาเป็นคนต้นน้ำความเจริญจากเมืองลุกลามเขาฉกฉวยชิงทรัพยากร(เขาฉกฉวยชิงทรัพยากร)เมืองเพิ่มความต้องการน้ำปั่นไฟ ไม้ซุงไม้ท่อนคนป่าเป็นหนามบั่นทอนต้องริดต้องรอนก่อนจะแย่งไป** อินเดียนอเมริกา ถึงคนป่าถิ่นไทยแลนด์ ชีวิตต้องแร้นแค้น แสนลำเค็ญเป็นเพราะใคร สงครามล้างเผ่าพันธุ์ แย่งกันกินแย่งใช้ คนเมืองทำไมใจร้าย (คนเมืองทำไมใจร้าย) เอาป่าเอาไปทำลายป่าSolo
(ซ้ำ **)ผ้าดำจะขายหมดเมืองเลือดจะเนืองนองท่วมท้องช้างอกเขาอกเราบ้างจงอยู่กันอย่างเห็นใจกัน(อยู่กันอย่างเห็นใจกัน)คนป่ายอมสู้ไม่ถอยเอาหลังพิงดอยเอาแรงพลักดันสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์แย่งกันดิน น้ำ ป่าความโลภมนุษย์เท่านั้นที่ทำสวรรค์ตกนรก (ซ้ำ *, *)

เจ้าของผลงานเพลง คาราบาว (Carabao)

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้าร์ เพลง สงครามป่า

, , , , , , ,