คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ – มัม ลาโคนิค

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ

ก็รู้ เป็นไปไม่ได้ ยังฝืนในความรู้สึกในส่วนลึกฉันรู้ เธอมีใครอยู่ก็รู้ ในความเป็นจริง แต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดูทั้งๆ ที่รู้ เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแค่ชู้ทางใจที่ทำได้ เมื่อหัวใจเธอไม่ให้จะเก็บไว้ ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่าน ไม่มีวันจะเดินร่วมทางเพราะเธอกันฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานแอบฝันเล็กๆ ในใจ ไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันแ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ

เนื้อร้อง เพลง ความลับอัดเล่นๆก็รู้ เป็นไปไม่ได้ ยังฝืนในความรู้สึก
ในส่วนลึกฉันรู้ เธอมีใครอยู่
ก็รู้ ในความเป็นจริง แต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดู
ทั้งๆ ที่รู้ เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแค่ชู้ทางใจที่ทำได้ เมื่อหัวใจเธอไม่ให้
จะเก็บไว้ ให้คนที่เธอรักกันมานาน
ก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่าน ไม่มีวันจะเดินร่วมทาง
เพราะเธอกันฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานแอบฝันเล็กๆ ในใจ ไม่ได้มีความหมาย
ให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นผิดที่เราเจอกันช้า…ไป ไม่มีทางจะมารักกัน
เป็นได้แค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามใจ ไม่จำเป็นต้องไปโทษใคร
เมื่อผลสุดท้าย คนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวแค่ชู้ทางใจที่ทำได้ เมื่อหัวใจเธอไม่ให้
จะเก็บไว้ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่าน ไม่มีวันจะเดินร่วมทาง
เพราะเธอกันฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานแอบฝันเล็กๆ ในใจ ไม่ได้มีความหมาย
ให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นผิดที่เราเจอกันช้า…ไป ไม่มีทางจะมารักกัน
เป็นได้แค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามใจ ไม่จำเป็นต้องไปโทษใคร
เมื่อผลสุดท้าย คนที่ต้องเจ็บ คือฉันคนเดียวเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจ
ไม่มีใครจะรู้ ได้แต่เก็บเอาไว้ในหัวใจ
เมื่อผลสุดท้าย คนที่ต้องเจ็บ คือฉันคนเดีย

เจ้าของผลงานเพลง มัม ลาโคนิค

ฟังเพลง online คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง ความลับอัดเล่นๆ