คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี – สายัณห์ สัญญา

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

: น้องเอยฟังพี่ รักกันมาห้าปีคนดีไม่เห็นใจ โกรธเคือง…..น้องเอยด้วยเรื่องอันใด น้องถึงแปรสร้างแผลให้ใคร เหตุไฉนน้องมาทำพี่ตรม *โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตา ……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

เนื้อร้อง เพลง สัญญา 5 ปีเนื้อร้อง เพลง สัญญา 5 ปี :น้องเอยฟังพี่ รักกันมาห้าปีคนดีไม่เห็นใจโกรธเคือง…..น้องเอยด้วยเรื่องอันใดน้องถึงแปรสร้างแผลให้ใครเหตุไฉนน้องมาทำพี่ตรม*โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตาโอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยแก้วตาเราเคยรักกัน..รักนานหนักหนาเจ้ามาห่างร้างรา อุราพี่ต้องระทม**โอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลมโอ้โอน้องเอ๋ย..ทรามเชยตากลมเราเคยสัญญา..ต่อหน้ามหาพรหมจะรักจะซื่อถือสัตย์ จะอัตคัดก็ไม่ขื่นขม***โอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญาโอ้โอน้องเอ๋ย..เจ้าลืมสัญญาเจ้ามารับหมั้น..นัดขันหมากมาทิ้งบัตรเชิญมาให้พี่ โถคนดีเจ้าไม่เมตตา(ซ้ำ *,**,***)SOLO :

ผลงานเพลง สายัณห์ สัญญา

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง สัญญา 5 ปี

, , , , , , ,