คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย – เรทโทรสเปค เร็ทโทรสเป็ค (Retrospect)

คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

เคยถามใจ ว่าเหตใดความรักเปรียบเปนแสงไฟส่องทางบางครากับเหมือนไฟเผาใจคงเหมือนกันดั่งตัวเธอและฉันบทแรกรักกันจะตายบทสุดท้ายคือน้ำตาล้มทั้งยืน แทบจะมลายทุ่มเททั้งใจ ที่สุดต้องช้ำจนเจียนตายเตือนหัวใจ ให้พอเสียทีเรื่องราวที่มี ให้มันจบลงวันสุดท้าย ที่ใจจะจำว่าเคยรักใครรักที่ผ่านมาก้แค่นิยายไม่มีความหมายก้เหมือนฝันร้าย ทรมานลมหายใจ มันไม่มีค……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

เนื้อร้อง เพลง แค่นิยายเคยถามใจ ว่าเหตใดความรัก
เปรียบเปนแสงไฟส่องทาง
บางครากับเหมือนไฟเผาใจ
คงเหมือนกันดั่งตัวเธอและฉัน
บทแรกรักกันจะตาย
บทสุดท้ายคือน้ำตา
ล้มทั้งยืน แทบจะมลาย
ทุ่มเททั้งใจ ที่สุดต้องช้ำจนเจียนตาย
เตือนหัวใจ ให้พอเสียที
เรื่องราวที่มี ให้มันจบลง
วันสุดท้าย ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก้แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก้เหมือนฝันร้าย ทรมาน
ลมหายใจ มันไม่มีความหมาย
หมดไม่เหลือความศรัทธา ในคำว่ารักที่เข้าใจ
มันทรมาน มันทรมาน
ล้มทั้งยืน แทบจะมลาย
ทุ่มเททั้งใจ ที่สุดต้องช้ำจนเจียนตาย
เตือนหัวใจ ให้พอเสียที
เรื่องราวที่มี ให้มันจบลง
วันสุดท้าย ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก้แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก้เหมือนฝันร้าย
วันสุดท้าย ที่ใจจะจำว่าเคยรักใคร
รักที่ผ่านมาก้แค่นิยาย
ไม่มีความหมาย
ก้เหมือนฝันร้าย ทรมาน
นิยาย จบลงเพียงเท่านี้ พอแค่นี้
มันไม่จิง ตื่นจากฝันเสียที
ให้มันเปนวันสุดท้าย
ที่ใจจะจำว่าเคยรัก
เปนวันสุดท้าย

ศิลปิน เรทโทรสเปค เร็ทโทรสเป็ค (Retrospect)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง แค่นิยาย

, , , , , , ,