คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก – ต่าย อรทัย

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก

ต่าย อรทัย – ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮักคำร้อง/ทำนอง สลา คุณวุฒิเรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้างคิดว่าต้องทำใจเสียอ้ายให้กับความมัวเมาเพราะถูกพิษเหล้าพาไปคำพูด เชื่อถือบ่ได้เปลี่ยนผู้หญิงเรื่อยไปล่มสลายคือรักเราเมื่อเห็นอ้ายคืนมาฮู้บ่ว่าน้องน้ำตาสิไหลอ้ายกลับมาได้อีกคราวมาเป็นอ้าย คนฮัก คนเก่าหยุดทุกเรื่องมัวเมาความเป็นเราก็หวนมาบุ……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก

คอร์ดกีต้าง่ายๆ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก

เนื้อ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮักต่าย อรทัย – ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก
คำร้อง/ทำนอง สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้างคิดว่าต้องทำใจ
เสียอ้ายให้กับความมัวเมา
เพราะถูกพิษเหล้าพาไป
คำพูด เชื่อถือบ่ได้
เปลี่ยนผู้หญิงเรื่อยไป
ล่มสลายคือรักเราเมื่อเห็นอ้ายคืนมา
ฮู้บ่ว่าน้องน้ำตาสิไหล
อ้ายกลับมาได้อีกคราว
มาเป็นอ้าย คนฮัก คนเก่า
หยุดทุกเรื่องมัวเมา
ความเป็นเราก็หวนมาบุญคุณศีลห้า
ดึงอ้ายกลับมาคืนฮัก
มีศีลห้าเป็นหลัก
ฉุดอ้ายพ้นจากปัญหา
กลับมาเป็นคนดีคนเก่า
ได้เพราะพระธรรมนำพา
ได้ศีลธรรมกลับมา
ก็ได้คนดีคืนหา..ดวงใจเก็บดอกไม้บูชา
กราบพระกราบพระธรรมคำสอน
สิบ่เดินย้อนกลับไป
ออกห่างความหลงใดใด
ได้ศีลห้าคืนใจ
น้องจึงได้อ้าย..คืนฮักบุญคุณศีลห้า
ดึงอ้ายกลับมาคืนฮัก
มีศีลห้าเป็นหลัก
ฉุดอ้ายพ้นจากปัญหา
กลับมาเป็นคนดีคนเก่า
ได้เพราะพระธรรมนำพา
ได้ศีลธรรมกลับมา
ก็ได้คนดีคืนหา..ดวงใจเก็บดอกไม้บูชา
กราบพระกราบพระธรรมคำสอน
สิบ่เดินย้อนกลับไป
ออกห่างความหลงใดใด
ได้ศีลห้าคืนใจ
น้องจึงได้อ้าย..คืนฮัก

รวมผลงานเพลง ต่าย อรทัย

ฟังเพลงสด ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง ได้ศีล 5 คืนใจ ได้อ้ายคืนฮัก