คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง – กรีซซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลมไม่แน่นอนเรานั้นต่าง แตกต่างกัน หลายสิ่งมี หลายคน หลายอย่างเหมือนกันในบางหนแต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน กลับยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนั้น*เมื่อลมที่เปลี่ยน ทิศทาง ทิศทาง ทิศทางอาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง บางอย่างเมื่อระยะทาง และเวลา เวลาเปลี่ยนอาจทำให้ใจของคน (เธอ) ของคน (เรา) ของเธอ (ใคร) เปลี่ยนไป (เปลี่ยนแปลง)……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

เนื้อร้อง เพลง ทิศทางเผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลมไม่แน่นอนเรานั้นต่าง แตกต่างกัน หลายสิ่ง
มี หลายคน หลายอย่างเหมือนกันในบางหน
แต่เวลา ไม่เคยเปลี่ยน กลับยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนั้น*เมื่อลมที่เปลี่ยน ทิศทาง ทิศทาง ทิศทาง
อาจนำมาถึงการเปลี่ยนแปลง
บางสิ่ง บางอย่าง
เมื่อระยะทาง และเวลา เวลาเปลี่ยน
อาจทำให้ใจของคน (เธอ)
ของคน (เรา) ของเธอ (ใคร)
เปลี่ยนไป (เปลี่ยนแปลง)คน สองคน ได้ตกลงกัน ในบางสิ่ง
ที่จะ เป็นซึ่งคนแปลกหน้า
ต่อกันจากนี้ แต่เวลา ไม่เคย เปลี่ยน
หากยังหมุนเวียนวน อยู่อย่างนี้
เผื่อใจเอาไว้ก่อน ทิศทางลมไม่แน่นอน(*)เปลี่ยนไป..หวั่นไหว

รวมผลงานเพลง กรีซซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกี่ต้า เพลง ทิศทาง

, , , , , , ,