คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ – ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

นั่งอยู่จนเช้าอยากจะนอนก็นอนไม่หลับตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจลอยหายไปไม่กลับใจมันลอยจากไป หาใครบางคนที่ลาร้างไปใจอยู่ที่ไหนให้อภัยแล้วทุกทุกอย่างจงอย่าตามเขาไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็คงทิ้งขว้างใจเจ้าเอยอย่าไปหวังคนบางคนจะมาเหมือนเดิมขอ ขอใจคืนกลับมาได้ไหมขอ ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิมขอ ขอใจคืนกลับมาได้ไหมขอ ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิมนั่งอยู่จนเช้าอยาก……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

เนื้อร้อง เพลง นอนไม่หลับนั่งอยู่จนเช้าอยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ตัวอยู่ตรงนี้แต่ใจลอยหายไปไม่กลับ
ใจมันลอยจากไป หาใครบางคนที่ลาร้างไปใจอยู่ที่ไหนให้อภัยแล้วทุกทุกอย่าง
จงอย่าตามเขาไป
อยู่กับเขาแล้วเขาก็คงทิ้งขว้าง
ใจเจ้าเอยอย่าไปหวัง
คนบางคนจะมาเหมือนเดิมขอ ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิม
ขอ ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิมนั่งอยู่จนเช้าอยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ใจที่มันหายไป
เรียกเท่าไรก็ยังไม่คลายฟุ้งซ่าน
มันจะยังอีกนานไหม
ใจจะคืนกลับมาเหมือนเดิมมันจะยังอีกนานไหม
ใจจะคืนกลับมา เหมือนเดิม
ขอ ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิม
ฮึมอยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
อยากจะนอนก็นอนไม่ได้

ผลงานเพลง ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

Related Posts

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง นอนไม่หลับ

, , , , , , ,