คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo) – วัชราวลี

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)

ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหนฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดียังคงมีแค่เธอและต่อไป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลม จากไปเชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหายมันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้างเรื่องราวดี ๆหัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้นเธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผันเธอมาทำให้เวลาแห่งรักสว……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)

เนื้อร้อง เพลง น้อย (ver.2 with Capo)ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี
ยังคงมีแค่เธอและต่อไป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย
มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้างเรื่องราวดี ๆ
หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น
เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉันจะมีแต่เธอ
ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดินตอนนี้ หรือว่าตอนไหน
ฉันก็คนหนึ่ง แต่รักฉันยิ่งใหญ่ ใหญ่กว่าใคร เธอคงรู้ดี
ยังคงมีแค่เธอและต่อไป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย
มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้างเรื่องราวดี ๆ
หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น
เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉัน
ยังคงมีแค่เธอและต่อไป ยังจะมีแค่เธอจนสุดท้าย
กาย แตกสลาย จนวันที่ฉันหมดลม จากไป
เชื่อเถอะความรักไม่เคยห่างหาย
มันสถิตอยู่ในใจ ชายคนนี้ มันไม่อาจจะลบล้างเรื่องราวดี ๆ
หัวใจฉัน จะมีแต่เธอเท่านั้น
เธอมาเติมให้ชีวิตมีการเปลี่ยนผัน
เธอมาทำให้เวลาแห่งรักสวยงามทุกวัน หัวใจฉัน

ผลงานเพลง วัชราวลี

Related Posts

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง น้อย (ver.2 with Capo)