คอร์ดเพลง คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย – บาส /หนึ่ง/บิว

คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย

แต่ก่อนนั้น หลอมรวมด้วยหยดเลือดไทย มาวันนี้ผืนแผ่นดินต้องหยดน้ำตา ขอไทยจงอย่าร้องไห้ : (2 time) โ……

คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย

คอร์ดกีต้าง่ายๆ คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย

เนื้อร้อง คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย

เนื้อ เพลง เราคือไทยแต่ก่อนนั้น หลอมรวมด้วยหยดเลือดไทย มาวันนี้ผืนแผ่นดินต้องหยดน้ำตา ขอไทยจงอย่าร้องไห้เนื้อ เพลง เราคือไทย : (2 time) โบกธงชาติไทยร่วมกันร่ำร้องเพลงชาติไทย สบัดหัวใจให้รวมเป็นหนึ่ง จะดีจะร้ายชาติไทยไม่หวั่นไหว จะโตหรือตายก็ชาติเดียวกันIntru : จากแผ่นดินสยามงามอย่างไทย ขวานไทยใจเป็นหนึ่ง มาวันนี้ชาติไทยต้องหวั่นไหวไทยที่เป็นไทยเราต่างกัน * (หาก) ต่างความคิด ต่างความฝัน จน(ใน)วันนี้ชาติไทยต้อง(คง)หยดน้ำตาขอไทยจงอย่า ร้องไห้ * * อยากให้ไทยเป็นไทยให้รวมใจเป็นหนึ่ง ถึงต่างสีต่างสันเรานั้นก็เป็นไทยอยู่บนผืนขวานทอง ใต้ธงไทยให้รวมใจ อยากให้ชาวไทย มาร่วมกันร้องเพลงชาติไทย (ให้ทวีมีชัยชโย)Intru :อยากให้ชาวไทยร่วมกันร่ำร้องเพลงชาติไทย ให้เมืองสยามยังมียิ้มอยู่ ประกาศให้รู้ให้ดังทั่วฟ้าให้เกรียงไกรว่าไทยเรายังเป็นไทย(* , **)Solo :(** , ** ) ให้ทวีมีชัยชโย( อยากให้คนไทยได้ฟังกันครับ)

ผลงานเพลง บาส /หนึ่ง/บิว

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีตา เพลง เราคือไทย