คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก – บอย พนมไพร

คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

อ้ายกะมีหัวใจคือเขาเด้หล่าติดแค่เพียงหน้าตาอ้ายมันบ่ดีถ้าแม้นว่าเกิดเลือกได้คงบ่มีไผอยากเกิดมาผู้ไห้จั่งซี่สะอ่อนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลายถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้างมีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮักจริงกะบ่คือขุนแผนคนหล่อคนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิงถ้าถามถึงความฮักจริงได้ครึ่งอ้ายบ่ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจอ้ายน้ำตาไหลยามถึกเจ้าถิ่มลงค……

คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

เนื้อ เพลง ขุนช้างฮ้างฮักอ้ายกะมีหัวใจคือเขาเด้หล่า
ติดแค่เพียงหน้าตาอ้ายมันบ่ดี
ถ้าแม้นว่าเกิดเลือกได้
คงบ่มีไผอยากเกิดมาผู้ไห้จั่งซี่
สะอ่อนคนหน้าตาดีมีทางเลือกหลายถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้าง
มีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮักจริง
กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ
คนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิง
ถ้าถามถึงความฮักจริงได้ครึ่งอ้ายบ่ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจ
อ้ายน้ำตาไหลยามถึกเจ้าถิ่มลงคอ
ขุนซ้างบ่เคยนอกใจวันทอง
แล้วขุนแผนของน้องเฮ็ดได้คืออ้ายอยู่บ่ถ้าสิเปรียบชีวิตของอ้ายกะซำขุนซ้าง
มีแต่โตกับใจฮ่างฮ่างที่มันฮักจริง
กะบ่คือขุนแผนคนหล่อ
คนที่บ่พอสะหล่อเรื่องผู้หญิง
ถ้าถามถึงความฮักจริงได้ครึ่งอ้ายอยู่บ่ขุนซ้างจังอ้ายกะมีหัวใจ
อ้ายน้ำตาไหลยามถึกเจ้าถิ่มลงคอ
ขุนซ้างบ่เคยทอดทิ้งวันทอง
แล้วขุนแผนของน้องฮักได้ซำอ้ายอยู่บ่ขุนซ้างบ่เคยนอกใจวันทอง
แล้วขุนแผนของน้องฮักได้ซำอ้ายอยู่บ่

เจ้าของผลงานเพลง บอย พนมไพร

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าร เพลง ขุนช้างฮ้างฮัก

, , , , , , ,