คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน – ไมโคร (Micro)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

: ตัว ฉัน คนอย่างตัว ฉัน ใครจะมา สนใจ คน สวย คนที่ดี พร้อม เขาก็มองข้ามไป เพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนๆทั่วไป ไม่เห็นจะมีดีที่ใด ชีวิตไปวันๆได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

เนื้อร้อง เพลง รักปอน ปอนเนื้อร้อง เพลง รักปอน ปอน :ตัว ฉัน คนอย่างตัว ฉัน ใครจะมา สนใจ คน สวย คนที่ดี พร้อม เขาก็มองข้ามไปเพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนๆทั่วไป ไม่เห็นจะมีดีที่ใดชีวิตไปวันๆได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคียงยาม เหงา ได้แต่ทน เอา เราเกิดเป็น ผู้ชายเจียม ไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอย สักวันและแล้วมาเจอคนแบบปอนๆเหมือนกัน ตัวฉัน จึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกัน ต่างก็รู้ในใจกัน เรามั่นใจเรา จะฝ่าฟัน เรารู้เรามีกันและกันเรา จะแบ่งปัน จะบวกใจ ให้เป็นหนึ่งเดียวบาง ครั้ง ถ้าหากเจอ ฝน เราจะทนด้วยกันเราหนาว เราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไปไม่หวั่นเพราะรู้ว่าเราเป็นแบบปอนๆเหมือนกัน มีร่มเพียงคันเดียวก็พอเท่านั้นก็พอใจหากลมฝนจะแรงไป เราไม่กลัวInstruและแล้วมาเจอคนแบบปอนๆ เหมือนกันตัวฉันจึงมีคนรู้ใจไปไหนก็ไปกัน ต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจไปไหนก็ไปกัน หากเรารู้ในใจ อย่างนี้Instru :* บางครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทนด้วยกันเราหนาว เราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไป ไม่หวั่น ( ซ้ำ *) Till nd

ศิลปิน ไมโคร (Micro)

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง รักปอน ปอน

, , , , , , ,