คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้ – กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

ขอเพียงจำไว้ ( )กบ !ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรีดนตรี 8 rs..7…8… อาจ อาจจะมีความรัก ลึกซึ้งในจิตใจอยากจะไปยัง ความฝัน อันไกลห่างอยากมีเวลา ที่อยู่ ด้วยกันแต่ แต่สิ่งที่เรารู้ รู้ซึ้งตลอดมาก็คือเราเจอ กันช้า เกินไปหน่อยตัดใจอำลา ไม่อาจ ร่วมทางแต่จะจำไว้ จำไว้ว่าเรา เราเคย ได้เจอกันจดจำเอาไว้ ครั้งหนึ่งเรานั้นเคย มีใจ ให้แก่กันแหละรัก……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

เนื้อ เพลง ขอเพียงจำไว้ขอเพียงจำไว้ ( )
กบ !ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรีดนตรี 8 rs..7…
8… อาจ อาจจะมีความรัก ลึกซึ้ง
ในจิตใจ
อยากจะไปยัง ความฝัน อันไกลห่าง
อยากมีเวลา ที่อยู่ ด้วยกัน
แต่ แต่สิ่งที่เรารู้ รู้ซึ้ง
ตลอดมา
ก็คือเราเจอ กันช้า เกินไปหน่อย
ตัดใจอำลา ไม่อาจ ร่วมทาง
แต่จะจำไว้ จำไว้
ว่าเรา เราเคย ได้เจอกัน
จดจำเอาไว้ ครั้งหนึ่ง
เรานั้นเคย มีใจ ให้แก่กัน
แหละรักกัน
ดนตรี 4 rs..3…
4… เก็บ จะเก็บเอาความรัก
นี้ไว้ ในจิตใจ
เจอะกันเพียงใน ความฝัน คงดีกว่า
อย่าทำใครใคร ให้เจ็บ เพราะเรา
อยาก อยากบอกเธอเอาไว้
ถึงแม้ เราห่างกัน
แต่ภายในใจ เรานั้น เป็นดังเก่า
จะยังมีความ รักอยู่ เหมือนเดิม
แต่จะจำไว้ จำไว้
ว่าเรา เราเคย ได้เจอกัน
จดจำเอาไว้ ครั้งหนึ่ง
เรานั้นเคย มีใจ ให้แก่กัน
แหละรักกัน
จื้อดึดจื่อ จื่อดึ๊ดจือ จื้อ..
จื้อดึดจื่อ
จะยังมีความ รักอยู่ เหมือนเดิม
แต่จะจำไว้ จำไว้
ว่าเรา เราเคย ได้เจอกัน
จดจำเอาไว้ ครั้งหนึ่ง
เรานั้นเคย มีใจ ให้แก่กัน
แหละจะจำไว้ จำไว้
ว่าเรา เราเคย ได้เจอกัน
จดจำเอาไว้ ครั้งหนึ่ง
เรานั้นเคย มีใจ ให้แก่กัน
ไม่ลืม

ศิลปิน กบ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ขอเพียงจำไว้

, , ,