คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล – สุรสีห์ อิทธิกุล

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

:lm/ ไกล สุดขอบฟ้าไกลตาออกไป โพ้นทะเล ไกล สู่ห้วงหาวดวงดาวสุดไกล เหลือคะเน ตาไม่อาจรู้ อาจจะมอง และดูได้เพียงบางอย่าง ในสายตา ที่ไม่เหลือทะเล ……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

เนื้อร้อง เพลง ไกลเนื้อร้อง เพลง ไกล:lm/ไกล สุดขอบฟ้าไกลตาออกไป โพ้นทะเลไกล สู่ห้วงหาวดวงดาวสุดไกล เหลือคะเนตาไม่อาจรู้ อาจจะมอง และดูได้เพียงบางอย่างในสายตา ที่ไม่เหลือทะเลเธอ อยู่ตรงนี้ ตรงที่เอื้อมถึง และไม่ไกลเธอ อยู่ที่ไหน มองไปไม่เจอ ไม่เข้าใจตาอาจจะเห็น แต่คงมองเธอ เป็นแค่พี่มองอยู่ยังไม่อาจที่จะรู้ใจเธอยากยิ่งไปกว่าดาวใด โพ้นฟ้าที่อยู่ไกล ไม่มีเหมือนงดงามยิ่งกว่าเดือน ส่องเลือนตรงกลางจิตใจ (9)
ไม่มีใครเหมือน* ใจอยากจะใกล้เธอมากกว่านี้ เพื่อได้เจอ ใจอาจจะล่องลอยไปสุดไกล ถ้าใจใจไม่มีเธอ แม้ว่าจะไม่อาจเข้าใจ ฉันก็อยากจะใกล้ชิดเธอ (9)
คนเดียวกว่านี้ ให้มากกว่านี้(ดนตรี)
/ (9)/(9)/(9)(ซ้ำ *)

ศิลปิน สุรสีห์ อิทธิกุล

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง ไกล

, , , , , , ,