คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

: ย่างเข้าเดือนห้า น้ำท่าก็แห้งขอดคลอง เมื่อยามได้มองพื้นนาเป็นร่องแยกแตกระแหง ต้นหญ้าสดเขียว ก็พลันแห้งเหี่ยวกรอบแดง พื้น นา หน้าแล้ง เหมือนดวงใจแห้ง แยกแต……

คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

เนื้อร้อง เพลง รักแล้งเดือนห้าเนื้อร้อง เพลง รักแล้งเดือนห้า:ย่างเข้าเดือนห้า น้ำท่าก็แห้งขอดคลองเมื่อยามได้มองพื้นนาเป็นร่องแยกแตกระแหงต้นหญ้าสดเขียว ก็พลันแห้งเหี่ยวกรอบแดงพื้น นา หน้าแล้งเหมือนดวงใจแห้ง แยกแตกเป็นผลย่างเข้าเดือนห้า แก้วตาคู่รักเปลี่ยนใจรู้ไหมว่าใครเฝ้าครวญหวลให้จิตใจปรวนแปรสิ้นความสดใส นั่งซึมขรึมใต้ต้นแคเหมือนคนพ่ายแพ้ หัวใจเป็นแผลรักเจ้าระบม*ลืม หมดสิ้นรสรักเก่าน้องลืมร่มเงาใต้ต้นสะเดา และซุ้มลั่นทมน้ำแห้งเดือนห้าน้องก็หนีหน้าไปตามสายลมทิ้งไว้เพียงกลีบลั่นทมให้มันเฉาแห้งเหี่ยวตาย**ย่างเข้าเดือนห้า ท้องฟ้าแห้งแล้งเมฆลอยพื้นนาก็คอยน้ำฝนจะลอยร่วงหล่นเรียงรายดั่งหนุ่มคอยสาว เห็นทีจะเศร้าใจตายน้องชั่งใจร้าย หยามหัวใจชายทิ้งได้ลงคอดนตรี :(ซ้ำ *,**)ดนตรี :

ศิลปิน ไท ธนาวุฒิ

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าร เพลง รักแล้งเดือนห้า

, , , , , , ,