คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down) – กรีซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

ใจของคนมากมาย ที่ต่างมีสีที่คล้ายกันขนาดใกล้กัน ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกันเราต่างกันเช่นไร เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจเหงาในรอยน้ำตา ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา* แต่สิ่งที่ต่าง คือระยะห่างของใจที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหนห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่** เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอในบางหนจมลงในผู้คนอันมากมายลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตาสิ่งที่เรามองเห็น เป็น……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

เนื้อ เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)ใจของคนมากมาย ที่ต่างมีสีที่คล้ายกัน
ขนาดใกล้กัน ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกันเราต่างกันเช่นไร เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจ
เหงาในรอยน้ำตา ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา* แต่สิ่งที่ต่าง คือระยะห่างของใจที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหน
ห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่** เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอในบางหน
จมลงในผู้คนอันมากมาย
ลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตา
สิ่งที่เรามองเห็น เป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เท่ากันไม่ต่างจากเธอฉัน เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน(*,**)เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอและล้มลง
จมลงในผู้คนอันมากมาย
ลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตา
สิ่งที่เรามองเห็นเป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เ­ท่ากัน
ไม่ต่างจากเธอฉัน เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน
ไม่ต่างจากเธอฉัน หากเรายังหายใจเช่นกัน

ศิลปิน กรีซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

ฟังเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)