คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down) – กรีซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

ใจของคนมากมาย ที่ต่างมีสีที่คล้ายกันขนาดใกล้กัน ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกันเราต่างกันเช่นไร เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจเหงาในรอยน้ำตา ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา* แต่สิ่งที่ต่าง คือระยะห่างของใจที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหนห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่** เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอในบางหนจมลงในผู้คนอันมากมายลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตาสิ่งที่เรามองเห็น เป็น……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)

เนื้อ เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)ใจของคนมากมาย ที่ต่างมีสีที่คล้ายกัน
ขนาดใกล้กัน ไม่แตกต่างมากมายซึ่งกันเราต่างกันเช่นไร เป็นเพียงมนุษย์ที่หายใจ
เหงาในรอยน้ำตา ต่างมีบาดแผลจากกาลเวลา* แต่สิ่งที่ต่าง คือระยะห่างของใจที่เธอเลือกวางอยู่ตรงไหน
ห่างกันมากมายจากฉันหรือไม่** เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอในบางหน
จมลงในผู้คนอันมากมาย
ลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตา
สิ่งที่เรามองเห็น เป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เท่ากันไม่ต่างจากเธอฉัน เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน(*,**)เราต่างเคยพ่ายแพ้ อ่อนแอและล้มลง
จมลงในผู้คนอันมากมาย
ลองมองที่ปลายฟ้า มองให้สุดสายตา
สิ่งที่เรามองเห็นเป็นเพียงแค่เส้นตรงที่เ­ท่ากัน
ไม่ต่างจากเธอฉัน เราเป็นเพียงแค่คนเช่นกัน
ไม่ต่างจากเธอฉัน หากเรายังหายใจเช่นกัน

ศิลปิน กรีซี่ คาเฟ่ (Greasy Cafe)

Related Posts

ฟังเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง สุดสายตา (Ost. The Down)