คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน – เต๋อ เรวัติ

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

คงจะมีสักวัน ( )เรวัต พุทธินันทน์ดนตรี 4 rs..2…3…4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจคงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่นแต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกลดนตรี 3 r..2…3…หาก ใจ ท้อ ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไปเหนื่อย เพียง ไหน ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คงคงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจคงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ท……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

เนื้อร้อง เพลง คงจะมีสักวันคงจะมีสักวัน ( )
เรวัต พุทธินันทน์ดนตรี 4 rs..2…3…
4.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 3 r..2…
3…หาก ใจ ท้อ
ขอจงอดทน หนทางที่เดิน ไป
เหนื่อย เพียง ไหน
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่น คง
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
ดนตรี 10 rs..8…9…
10.คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ชื่นใจ
คงจะมีสักวัน คงเป็นวัน ที่ยิ่งใหญ่
อยู่บนทางที่เธอ เคยหวั่น
แต่เป็นวันที่คอยเธออยู่ ไม่ไกล
หาก ใจ ท้อ
ขอจงอดทน หนทาง ที่เดินไป
เหนื่อย เพียง ไหน
ไม่กลัวสิ่งใด ก้าวไป ให้มั่นคง

ผลงานเพลง เต๋อ เรวัติ

Related Posts

ฟังเพลงสด คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง คงจะมีสักวัน

, , , , , , ,