คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก – หนู มิเตอร์

คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

หนาวเริ่มเยือนมาแล้วน้อง พี่ร่ำร้องเรียกน้องบัวลอย ใคร เล่าใครเขาหมายเหม่อคอย พี่ใจลอย ไร่อ้อยคงเหลือแต่ซาง น้องเจ้าไม่หันมาแล พี่ ชะแง้หนาวแท้ นวลปรางค์ ลมหนาวเอยข้าเคย……

คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

เนื้อ เพลง ไร่อ้อยคอยรักหนาวเริ่มเยือนมาแล้วน้อง พี่ร่ำร้องเรียกน้องบัวลอยใคร เล่าใครเขาหมายเหม่อคอย พี่ใจลอย ไร่อ้อยคงเหลือแต่ซางน้องเจ้าไม่หันมาแล พี่ ชะแง้หนาวแท้ นวลปรางค์ลมหนาวเอยข้าเคยกอดนาง กลับอ้างว้าง ลมพาพัดนางสู่กรุง* ไร่อ้อยแห้งเฉาเพราะเจ้าไม่อยู่ พี่ทนอดสู เฝ้าดูเจ้ารุ่งสวมเพชร วงใหญ่ อยู่ในเมืองกรุง เพลินกลิ่นหอมฟุ้ง ลืมบ้านมุงหญ้าคาหนาว พี่ก็หนาวไม่น้อย หนุ่ม ไร่อ้อยบุญน้อยหนักหนาคงชวดชมเจ้าแล้วแก้วตา อ้อยแห้งคา อ้อมแขนคอยแฟนกลับคืน ซ้ำ *

ผลงานเพลง หนู มิเตอร์

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ดกีต้าร์ เพลง ไร่อ้อยคอยรัก

, , , , , , ,