คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer – เท็ดดี้ สกาแบรน (Teddy Ska)

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

ye flyer in Teddy Ska | | | | | ( 2 Time ) * If you dance in the dark, place do not be afraid. We all come here to play. We all come here to sway. He yo ho.( he yo ho ). Ho!! My little baby com’on please be mine. I want to give you a smil……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

เนื้อร้อง เพลง Eye flyerye flyer in
Teddy Skaเนื้อร้อง เพลง Eye flyer | | | | | ( 2 Time )* If you dance in the dark, place do not be afraid. We all come here to play. We all come here to sway. He yo ho.( he yo ho ). Ho!! My little baby com’on please be mine. I want to give you a smiles so let me hold your hands. I will take you there Sorry for I have to stare. He yo ho.( he yo ho ). Ho!! My lovely baby com’on please be mine.** on’t let’s me wait so I want you all we stand. Please give us a try. I won’t make you cry. Oh!! please say yes!!. Let’s do what we he here to do. Here my please… n you see… We can be??Instru | | | | | ( 3 Times ) ( ** , * , ** )Outro | | | | | ( 3 Times ) | | | | | |

รวมผลงานเพลง เท็ดดี้ สกาแบรน (Teddy Ska)

ฟังเพลงสด ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง Eye flyer

, , , , , , ,