คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue – กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

เอพพิล็อก ( pilogue ) : กอล์ฟ ไมค์ : โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิคุริโซโซ้กุ จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ เย้..เย.. ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู โคนาโทคินิคากิทเท นานิโมเดคินาอีเค……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

เนื้อ เพลง Epilogueเอพพิล็อก ( pilogue ) : กอล์ฟ ไมค์
เนื้อ เพลง Epilogue :โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิคุริโซโซ้กุจิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ เย้..เย.. ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารูโคนาโทคินิคากิทเท นานิโมเดคินาอีเค้โดทัตตาฮิโตทซึดา เคซึกาอูโย้..โว้ โว่ โว ซืทึโต้วาซึเรไน้I’ll be ther for you โทโอริชึกี้เทยู้คู โทคิโนนากา ฮิโตทซึคาเค้I’ll be ther for you เออิเอนีโต๊ะโยเบ้รู อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย..
Intru :ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน โคโดคุนะเทเมอิคิเดโคโคโรนิคากิโว คาเคนาอิเด้… นามิคาวะอิราไน้I’ll be ther for you คุริคาเอซึทาบิ๊โน นาค้า เดอาเอ ต๊ะคิเซกิ โว้I’ll be ther for you ซิอึตโตอิโนอตเต๊รู โฮโฮ้เอมิกา ท้าเอนูโยนี
Solo : ( 2 Times )เคียวโตอิอุโคโนอิชชุงโว โว โว้…อิมะมาเดโนนามิดะโว้…โว้..โว..ซึเบเท โวดาคิชิเมโย โว เย้…เย…โบคุรา โนซึเบเต…โว้…โว้… I’ll be ther for you * ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสมอไป นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม
( ซ้ำ * ) อีท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย..
ลอง ๆ ดู นะ…..

รวมผลงานเพลง กอล์ฟ & ไมค์ (Golf-Mike)

Related Posts

ฟังเพลง ออนไลน์ 24 ชั่วโมง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง Epilogue

, , , , , , ,