คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง นาฬิกา – บี พีระพัฒน์

คอร์ด เพลง นาฬิกา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง นาฬิกา

นาฬิกายังเดินหมุนไปไม่หยุด ใจข้างในก็เลยหมุนตามด้วยความสุข ทุกข์เวียนวน วันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย * หนึ่งนาทีอาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน หนึ่งชั่วโมง (อาจ)……

คอร์ด เพลง นาฬิกา

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ด เพลง นาฬิกา

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง นาฬิกา

เนื้อ เพลง นาฬิกานาฬิกายังเดินหมุนไปไม่หยุด ใจข้างในก็เลยหมุนตามด้วยความสุข ทุกข์เวียนวนวันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย* หนึ่งนาทีอาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน หนึ่งชั่วโมง (อาจ)ทำให้คนชอบกัน และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน** แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคนทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน (เพื่อลืมคนหนึ่งคน)
inนาฬิกายังเดินหมุนไปไม่เปลี่ยน ใจข้างในกลับเดินช้าลงไม่ตรงไม่เท่าเวลานาฬิกากับการพลัดพราก จากลาหมุนไปไม่กลับคืน( * , ** )หากนาฬิกา ย้อนวันเวลากลับไป ถึงวันที่เราเจอกัน แล้วฉันจำทำอย่างไรตอบใจตัวเองถ้าย้อนไปวินาทีนั้น ฉันก็จะทำอย่างเดิม ฉันจะรักเธออย่างเดิม*** (แต่)ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคนทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือจะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน( *** , *** ) ( e out )

ผลงานเพลง บี พีระพัฒน์

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ด เพลง นาฬิกา

, , , , , , ,