คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน – ลิเวอร์พูล ฮาร์ท (Liverpool Hearts)

คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน

ในชีวิตของคน มีใครไหมไม่เคยล้ม ไม่เคยผิดหวังท้อแท้ใจ เส้นทางชีวิต สดใสตลอดทาง ไม่มีใครจะฝืนกฎธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่บานไม่รู้โรย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ต้องมีวันลาลับไป ไม่มีใครที่ไม่เคยแพ้ ไม่มีใครสูงสุดถาวร ไม่มีใครจมดิ่งไปชั่วกาล ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน

เนื้อร้อง เพลง พาใจหงส์โบยบินในชีวิตของคน มีใครไหมไม่เคยล้ม ไม่เคยผิดหวังท้อแท้ใจเส้นทางชีวิต สดใสตลอดทางไม่มีใครจะฝืนกฎธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่บานไม่รู้โรยไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า ต้องมีวันลาลับไป ไม่มีใครที่ไม่เคยแพ้ไม่มีใครสูงสุดถาวร ไม่มีใครจมดิ่งไปชั่วกาลหงส์แดง ลิเวอร์พูล ก็เช่นกัน อีกไม่นาน คงถึงวัน ได้โบยบินก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่มุ่งหวัง เพื่อนร่วมทางเรามีมากมายเราไม่เคยเดินเพียงลำพัง บนจุดหมายปลายทางความฝันถึงวันนั้น ร่วมกันยินดี (โซโล่ วอร์คออน)ไม่มีใครสูงสุดถาวร ไม่มีใครจมดิ่งไปชั่วกาลหงส์แดง ลิเวอร์พูล ก็เช่นกัน อีกไม่นาน คงถึงวัน ได้โบยบินก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่มุ่งหวัง เพื่อนร่วมทางเรามีมากมายเราไม่เคยเดินเพียงลำพัง บนจุดหมายปลายทางความฝัน ถึงวันนั้น ร่วมกันยินดีก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่มุ่งหวัง เราไม่เคยเดินเพียงลำพังเราไม่เคยต้องเดินเดียวดายก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่มุ่งหวัง เราไม่เคยเดินเพียงลำพังเราไม่เคยต้องเดินเดียวดาย เราไม่เคยต้องเดินเดียวดายเราไม่เคยเดินเพียงเดียวดาย หงส์ฝูงใหญ่ จะบินไปด้วยกัน

ศิลปิน ลิเวอร์พูล ฮาร์ท (Liverpool Hearts)

ฟังเพลง online คอร์ดกี่ต้า เพลง พาใจหงส์โบยบิน