คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ – ซีเมี่ยง (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เหมือนดั่งพรหมชะตาขีดไว้ กำหนดใจสองเราให้คู่กันมา ใจสองใจผูกพันแน่นหนา อยู่ไกลลับฟ้า ยังมาพบกัน แล้วสิ่งใดที่เคยขาดหาย ก็กลับกลายสมใจดังว่าเสกสรร ลอยล่องในภวังค์แห่งฝัน ต……

คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เนื้อร้อง เพลง ตราบสิ้นลมหายใจเหมือนดั่งพรหมชะตาขีดไว้กำหนดใจสองเราให้คู่กันมาใจสองใจผูกพันแน่นหนาอยู่ไกลลับฟ้า ยังมาพบกันแล้วสิ่งใดที่เคยขาดหายก็กลับกลายสมใจดังว่าเสกสรรลอยล่องในภวังค์แห่งฝันต่อเติมรักนั้นจนเต็มหัวใจ*เธอ เพราะเธอคือคนสำคัญ ที่ใจของฉันจะรักจะคอยห่วงใย**ตราบที่ฟ้าและดินสูญสิ้นมลายลงไป ตราบที่ลมหายใจของเราสิ้นสุด(*)
(**)

เจ้าของผลงานเพลง ซีเมี่ยง (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

, , , , , , ,