คอร์ดเพลง คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ – ซีเมี่ยง (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เหมือนดั่งพรหมชะตาขีดไว้ กำหนดใจสองเราให้คู่กันมา ใจสองใจผูกพันแน่นหนา อยู่ไกลลับฟ้า ยังมาพบกัน แล้วสิ่งใดที่เคยขาดหาย ก็กลับกลายสมใจดังว่าเสกสรร ลอยล่องในภวังค์แห่งฝัน ต……

คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เนื้อร้อง คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

เนื้อร้อง เพลง ตราบสิ้นลมหายใจเหมือนดั่งพรหมชะตาขีดไว้กำหนดใจสองเราให้คู่กันมาใจสองใจผูกพันแน่นหนาอยู่ไกลลับฟ้า ยังมาพบกันแล้วสิ่งใดที่เคยขาดหายก็กลับกลายสมใจดังว่าเสกสรรลอยล่องในภวังค์แห่งฝันต่อเติมรักนั้นจนเต็มหัวใจ*เธอ เพราะเธอคือคนสำคัญ ที่ใจของฉันจะรักจะคอยห่วงใย**ตราบที่ฟ้าและดินสูญสิ้นมลายลงไป ตราบที่ลมหายใจของเราสิ้นสุด(*)
(**)

เจ้าของผลงานเพลง ซีเมี่ยง (Ost.เบญจา คีตา ความรัก)

ฟังเพลงออนไลน์ คอร์ด เพลง ตราบสิ้นลมหายใจ

, , , , , , ,