คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ – พี สะเดิด

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

: พ้อหน้าผู้สาวซ่ำน้อย จำอ้ายกิหลอยนี้ได้ บ่บ่ ได้พ้อกันมาโดนกะด้อ ซำบายดี บ่ ผู้สาวบ้านเฮาเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อดนตรี: เป็นลูกจ้างเขาเจ้าเมื่อย บ่ ค่าจ้างได้พอใช้หรือเปล่า ……

คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

เนื้อ เพลง เดอะนางเดอเนื้อ เพลง เดอะนางเดอ:พ้อหน้าผู้สาวซ่ำน้อย จำอ้ายกิหลอยนี้ได้ บ่บ่ ได้พ้อกันมาโดนกะด้อ ซำบายดี บ่ ผู้สาวบ้านเฮาเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อดนตรี:เป็นลูกจ้างเขาเจ้าเมื่อย บ่ ค่าจ้างได้พอใช้หรือเปล่าหักค่าข้าวแกงค่าห้องเช่า เหลือส่งบ้านเฮาแหน่ บ่ คนงามเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อเก็บเงินทองได้พอแล้ว ให้คืนเมือหนอบ้านส่องคืนเมือหาพ่อแม่น้อง…ผู้ครองถ่า เจ้าแหน่เด้อ….น้องสาวเอ้ยดนตรี :คนอยู่บ้านเฮายังคอยถ่า เป็นห่วงสาวนาผู้ลาบ้านฮอดมื้อปีใหม่มื้อสงกรานต์ อยากเห็นเจ้านั้นเทิงรถผ้าป่าเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อเด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อ เด้อ นางเด้อ

รวมผลงานเพลง พี สะเดิด

ฟังเพลงใหม่ คอร์ดกีต้าง่ายๆ เพลง เดอะนางเดอ

, ,