คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit – เดอร์ คีย์ลุกซ์ (The Keylookz)

คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

Title :: I wanna quitrtist :: The Keylookzlbum :: Smallroom 007 : outiqueenre :: Rockabilly* : I lay down on the groundLook up to the sky In a few hours, I know i have to die I remembered the voice when my mama cries Set me up on fries, don’t e……

คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

เนื้อร้อง เพลง I wanna quitTitle :: I wanna quit
rtist :: The Keylookz
lbum :: Smallroom 007 : outique
enre :: Rockabilly*เนื้อร้อง เพลง I wanna quit :I lay down on the groundLook up to the skyIn a few hours, I know i have to dieI remembered the voice when my mama criesSet me up on fries, don’t ever say goodbyePrehorus :Oh, Jesus lord…ould you bring me homeI’m so scared to be left alone
(rest)
t before you take me ,take me away…hay man, can i borrow your lighter!horus :I’m great smoker and i wanna quitWell, listen to me for one minuteKissed cigarette since i was fifteentwas first time feel my heart jump a beatI wanna quit, I wanna quit, I wanna quitInstru :I smorke everywhere when i really want torom8 o’clock till after schoolwhen i was a kid it’s smell like +++Now i’m always burn while i’m felling like +++I wanna quit, I wanna quit, I wanna quitSolo : (ยังไม่ได้แกะ แกะเองเน้อ 555+)หมายเหตุ : เนื้อเพลงข้างล่างทั้งหมด คอร์ดเหมือนกัน ไปใส่เอาเองI love my job’cos i’m allowed to smorke
don’t have tot hide like rats in the hole
i’ll finish one carton
nd you can count to five
So light it up brfore you die
I wanna quit I wanna quit I wanna quiti’m great smorke in the whole wild world
but now i met most wonderful girl
She said my mouth smell bad like +++
what da hell i think i have to quit
I wanna quit I wanna quit I wanna quitOne night i woke up ‘cos i cough out blood
My doctor told me that i smorke too much
Too late to quit,Too young to die
While i’m singing this song it’s gonna make me cry
i’m gonna cry i’m gonna cry i’m gonna cry
i’m gonna die i’m gonna die i’m gonna dieหมายเหตุ ** ::
แนวเพลง “Rockabilly (ร็อกอะบิลลี่)” เป็นแนวเพลงที่อยู่ในช่วงยุค 40’s ถึง ยุค 50’s
หรือ เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า “Rock&Roll” ซึ่งความจริงแล้ว Rockabilly เป็นแนวเพลง
แม่แบบของ Rock&Roll อีกที โดยศิลปินที่ดังที่สุดในแนวเพลงแบบนี้ คือ lvis Presley
ราชาเพลงร๊อกนั่นเอง Rockabilly เป็นการผสมกลิ่นของแนวเพลง lues, olk, และ ountry
เข้าด้วยกัน โดยการเพิ่มจังหวะ ckbeat (จังหวะหนักแน่น) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแนวเพลงสายร็อก
ทั้งหลายนั่นเองครับ

ศิลปิน เดอร์ คีย์ลุกซ์ (The Keylookz)

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกี่ต้า เพลง I wanna quit

, , , , , , ,