คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา – วงสายห้วย (P.Y.P.BAND)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา

กลอนนำ. . . . . .ว่าจะกล่าวบทมโนราห์ให้พี่น้องนี้ได้ฟังถึงเรื่องราวความหลังที่กำลังจะเลือนหายไปสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่พี่น้องเหอคู่เมืองไทยที่กำลังจะหายไปในไม่ช้า และพี่น้องเหอ. . . . . .ดนตรี : ( 2 Times) จะขอต่อบทเป็นสดกลอนสี่… 2 T ท้องเลบ้านเราฝูงปลาเริ่มจะไม่มี ผมจะกล่าววาที เป็นก……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา

เนื้อ เพลง เลของเรากลอนนำ
. . . . . .ว่าจะกล่าวบทมโนราห์ให้พี่น้องนี้ได้ฟัง
ถึงเรื่องราวความหลังที่กำลังจะเลือนหายไป
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่พี่น้องเหอคู่เมืองไทย
ที่กำลังจะหายไปในไม่ช้า และพี่น้องเหอ. . . . . .
ดนตรี : ( 2 Times)
จะขอต่อบทเป็นสดกลอนสี่…
2 T
ท้องเลบ้านเราฝูงปลาเริ่มจะไม่มี ผมจะกล่าววาที เป็นกลอนสี่กันให้ฟัง เริ่มจากการทำลายในขอบแถวชายฝั่ง ตัดไม้กันทุกวัน แหล่งเพาะพันธุ์หายไป
2 T
ขุดบ่อกุ้งแถวเลปลาหมดที่อาศัย ธรรมชาติหายไปไม่มีใครรักษา ถ้าไม่เริ่มดูแล(เหอ)ก็หมดพันธุ์ปลา ปล่อยน้ำเสียลงมาปลาก็เลยสูญพันธุ์
……..
มาต่ะพี่น้องชาวพัทลุงเหอ. . . . ……มาช่วยกันอนุรักษ์ ธรรมชาติของเมืองไทย
( )
ให้ยืนยงคู่ลูกหลานในภายหน้าได้ดำรงอยู่ต่อไป…..ยังคงคิดถึงท้องเลหมู่ปลาบ้านเรา สมัยพ่อเฒ่าท่านเล่าให้ฟังเสมอมีปลาทะเลมากมายหลากหลายเหลือเกิน วางปลากันเพลินเพราะคนหาปลาพอกินทะเลบ้านเรา สมัยพ่อเฒ่าเล่ามา ทะเลสงขลาเคยมีฝูงปลาพะยูนดำผุดไปมาแถวเกาะสี่เกาะห้าปากยูน บัดนี้สาบสูญมีน้อยไม่ค่อยได้เจอ• เพราะคนหลงผิดคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนทะเลจึงล่ม หมู่ปลาก็เลยต้องตายปล่อยของเน่าเหม็น ส่งกลิ่นทะเลเสียหายชายฝั่งถูกทำลาย สร้างบ่อเลี้ยงกุลามาช่วยกันเถิด ปลูกป่ารักษาชายเลน เลิกกันทิ้งของเสียเพื่อปลาทะเลของเราปลาจะคงอยู่ หากเรารู้รักษาของเรา จะให้ใครกันเล่า รักษาเท่าไหร่เรารักษาเองSolo 2 Times *จะไห้ใครกันเล่า รักษาเท่าเรารักษาเอง

ผลงานเพลง วงสายห้วย (P.Y.P.BAND)

ฟังเพลง mp3 คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง เลของเรา