คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม – พอง พอง

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

ก้เราเปนคนรักกันคือความทรงจำก่อนเขานั้นเข้ามาใกล้ชิดเกินหน้าเกินตาทิ้งวันเวลาลืมคนข้างๆเทอเคยบอกว่าชอบใจทุกครั้งฉันโทรไปกล่อมเทอให้ฝันดีกระซิบว่ารักทุกนาทีเดี๋ยวนี้ทำมัยเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม*หากว่าเทอรักคนอื่นอย่ากลัวว่าฉันจะยืนไม่ไหวปลดตัวจริงเปนคู่ซ้อมฉันยอมให้เทอได้จะเปนคนที่รับความเจ็บไว้**เมื่อเทอจะทิ้งขอเทออย่าหนักใจเก็บคำว่า……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

เนื้อร้อง เพลง คู่ซ้อมก้เราเปนคนรักกัน
คือความทรงจำก่อนเขานั้นเข้ามา
ใกล้ชิดเกินหน้าเกินตา
ทิ้งวันเวลาลืมคนข้างๆเทอ
เคยบอกว่าชอบใจ
ทุกครั้งฉันโทรไปกล่อมเทอให้ฝันดี
กระซิบว่ารักทุกนาที
เดี๋ยวนี้ทำมัยเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม
*หากว่าเทอรักคนอื่น
อย่ากลัวว่าฉันจะยืนไม่ไหว
ปลดตัวจริงเปนคู่ซ้อม
ฉันยอมให้เทอได้
จะเปนคนที่รับความเจ็บไว้
**เมื่อเทอจะทิ้งขอเทออย่าหนักใจ
เก็บคำว่ารักให้เขาดีกว่า
ก้เทอเต็มใจเปลี่ยนตัวให้เข้ามา
คู่ซ้อมฉันยอมให้เทอเองนานวันก้ยิ่งเหนื่อย
ล้าเกินจะข่มอารมณ์ซ่อนข้างใน
บอกๆให้ชัดไป
พร้อมจะลาไกลตัดใจให้เทอคืน
*.**
คู่ซ้อมอย่างฉันยอมเพราะรักเธอ

ผลงานเพลง พอง พอง

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง คู่ซ้อม

, , , , , , ,