คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ) – อาร์ไนน์ (R9)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)

หนึ่งหัวใจ..รอจะใช้ เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้นแต่วันนี้..หัวใจฉัน ก็รู้ว่าควรรักใคร เมื่อพบเธอ..ในวันนี้ คนที่หามานานหลายปีจบลงแล้ว..ในวันนี้ แค่มีเธออยู่ข้างกาย เธอมองฉันว่าคือใครในสายตาเธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจเธอมองฉันเป็นอะไร ก็อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานานเธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริงเธอคนนี้คือทุกสิ่ง ที่มันสำคัญในช……

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)

เนื้อร้อง เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)หนึ่งหัวใจ..รอจะใช้ เพื่อรักใครคนเดียวเท่านั้น
แต่วันนี้..หัวใจฉัน ก็รู้ว่าควรรักใครเมื่อพบเธอ..ในวันนี้ คนที่หามานานหลายปี
จบลงแล้ว..ในวันนี้ แค่มีเธออยู่ข้างกายเธอมองฉันว่าคือใครในสายตา
เธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจ
เธอมองฉันเป็นอะไร ก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานาน
เธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริง
เธอคนนี้คือทุกสิ่ง ที่มันสำคัญในชีวิตฉันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้
ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่
แต่ขอรักเธอ แม้ว่าเธอยังไม่ได้รักกันถ้าหัวใจ..เธอจะใช้ เพื่อรักใครคนเดียวเหมือนกัน
อยากจะขอ..ให้เป็นฉัน จะพอเป็นไปได้ไหมเธอมองฉันว่าคือใครในสายตา
เธอมองฉันว่าคือใครในหัวใจ
เธอมองฉันเป็นอะไร ก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเธอคือรักที่ฉันรอมานาน
เธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริง
เธอคนนี้คือทุกสิ่ง ที่มันสำคัญในชีวิตฉันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้
ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่
แต่ขอรักเธอ แม้ว่าเธอยังไม่ได้รักกันเธอคือรักที่ฉันรอมานาน
เธอคือฝันที่ฉันรอให้มันเป็นจริง
เธอคนนี้คือทุกสิ่ง ที่มันสำคัญในชีวิตฉันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้
ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่
แต่ขอรักเธอ แม้ว่าเธอยังไม่ได้รักกันอาจเป็นรักที่ฉันยังไม่รู้
ว่าสุดท้ายอะไรที่รอฉันอยู่
จะขอรักเธอ จนกว่าเธอจะยอมรักกัน…

รวมผลงานเพลง อาร์ไนน์ (R9)

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า เพลง เธอคือรัก (OST. จุดนัดภพ)