คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ – ปาน ธนพร แวกประยูร

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­­มาสัมพุทธเจ้าคำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ…(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดานตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัวหนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจรองค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาค……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

เนื้อร้อง เพลง องค์ใดพระสัมพุทธบทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัม­­มาสัมพุทธเจ้า
คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
ศิลปิน : ปาน ธนพร แวกประยูร(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ…
(รับพร้อมกัน) สุวิสุทธะสันดาน
ตัดมูลกิเลสมาร บ่มิหม่นมิหมองมัว
หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคีบ่พันพัว สุวคนธะกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ลูกขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ยภาพนั้นนิรันดร ฯ(กราบ 3 ครั้ง )

ศิลปิน ปาน ธนพร แวกประยูร

Related Posts

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง องค์ใดพระสัมพุทธ

, , , , , , ,