คอร์ดเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง บุญชู10 – แอ๊ด คาราบาว

เนื้อเพลงท่อนฮิต ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง บุญชู10

บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ… : เมื่อสวรรค์กับโลก รวมเป็นหนึ่งเดียว คนจึงต้องมีธรรม ธรรมะอยู่ในใจ เขาคือ..บุญชู… คนดีประเทศไทย งดง……

ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง บุญชู10

เนื้อร้อง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง บุญชู10

เนื้อ เพลง บุญชู10บุญชู จะอยู่ในใจเสมอ…เนื้อ เพลง บุญชู10 :เมื่อสวรรค์กับโลก รวมเป็นหนึ่งเดียว คนจึงต้องมีธรรม ธรรมะอยู่ในใจเขาคือ..บุญชู… คนดีประเทศไทย งดงามในความหมาย บุญเอ๋ย… บุญชูดนตรีชั่วชีวิต คน เรา ใครเฝ้าทำความดี คนนั้นมีคุณธรรม ค้ำจุนโลกให้สดใสเปรียบประหนึ่งสายน้ำ ….. ให้ชีวิตให้จิตใจ ให้โลกเขียวทั้งใบ โลกสดใส ในความรักฝนหล่นมาจากฟ้า ดุจธรรมะชโลม..ใจ กลายเป็นน้ำรินไหล..ไป สู่เมืองไพร สู่เรือนพลันความรักธรรมชาตินี้ คิดให้ดีจะรู้จัก จะเข้าใจในความรัก เขาประจักษ์แล้ว… บุญชูบุญเอ๋ยบุญชู บุญเจ้าคอยอุ้มชูบุญเอ๋ยบุญชู บุญเจ้าคอยอุ้มชูบุญเอ๋ยบุญชู บุญเจ้าคอยอุ้มชูบุญเอ๋ยบุญชู จะอยู่ในใจเสมอ…….

ผลงานเพลง แอ๊ด คาราบาว

ฟังเพลง ตารางคอร์ดกีต้าร์ เพลง บุญชู10

, , , , , , ,