คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู – อีทีซี (ETC)

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู

ลา ลาลัลลาลัล ลา ลา ลาลัลลาลัล ลา ลา ลาลัลลาลัล ลา ลา ลาลัลลาลัล ลารัก คือการค้นพบ เป็นจุดจบ เป็นทุกสิ่ง เป็นความฝัน เป็นความจริงเป็นสุขล้ำเมื่อแอบอิง แม้ยากยิ่ง จะฝ่าฟัน* รัก หากเกิดกับใคร สุขทุกข์ใด ไม่เคยนึกหวั่นสร้างความหวังในใจพลัน จะยากไร้ไม่สำคัญ ขอรักนั้น มาแนบใจ** ฉัน เมื่อมาพบเธอ ได้มาพบเจอ ความรักยิ่งใหญ่ โปรด จงเชื่อใจ และอย่า……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู

เนื้อร้อง เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพูลา ลาลัลลาลัล ลา ลา ลาลัลลาลัล ลา
ลา ลาลัลลาลัล ลา ลา ลาลัลลาลัล ลารัก คือการค้นพบ เป็นจุดจบ เป็นทุกสิ่ง เป็นความฝัน เป็นความจริง
เป็นสุขล้ำเมื่อแอบอิง แม้ยากยิ่ง จะฝ่าฟัน* รัก หากเกิดกับใคร สุขทุกข์ใด ไม่เคยนึกหวั่น
สร้างความหวังในใจพลัน จะยากไร้ไม่สำคัญ ขอรักนั้น มาแนบใจ** ฉัน เมื่อมาพบเธอ ได้มาพบเจอ ความรักยิ่งใหญ่
โปรด จงเชื่อใจ และอย่าให้ฝัน ของฉันต้องมลาย
ฉันรู้ความรักยากอธิบาย แต่ความรักจริงมั่นคงมิหน่าย ไม่แปรผันจากเธอ…Solo(*, **)

เจ้าของผลงานเพลง อีทีซี (ETC)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง พบรัก Ost. พลับพลึงสีชมพู