คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย – ทเวนตี้ไฟว์ อาวเวอร์ส (25 Hours)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

ฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคย ไม่เคย ไม่เคยเราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคย ไม……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

เนื้อ เพลง ไม่เคยฉันไม่เคยรู้ คนที่สำคัญ นั้นมีค่าแค่ไหน
ฉันไม่เคยรู้ วันที่สวยงาม นั้นมีค่าเท่าไร
ไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกัน นั้นดีเท่าไร
ไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย ไม่เคยเราจะคิดถึง คนที่สำคัญ เมื่อต้องจากกันไป
เราจะคิดถึง วันที่สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป
จะคิดถึงเวลาที่เรามีกัน เมื่อเธอต้องไป
และตอนนี้รู้ไหม ว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหน
ไม่เคย ไม่เคย จะลืม(ซ้ำทั้งเพลง)

รวมผลงานเพลง ทเวนตี้ไฟว์ อาวเวอร์ส (25 Hours)

ฟังเพลง ออนไลน์ คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง ไม่เคย

, , , , , , ,