คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร – พรศักดิ์ ส่องแสง

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

PO3: : ..พระคุณของแม่ ยากแท้เปรียบปาน แม่ทุกข์ แม่ทรมาน แม่ซมซานเลี้ยงเพียงดวงใจ ยากใครใดหา จะมาเหมือนแกได้ไง ……

คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

เนื้อ เพลง แม่ของใครPO3: เนื้อ เพลง แม่ของใคร:..พระคุณของแม่ ยากแท้เปรียบปานแม่ทุกข์ แม่ทรมาน แม่ซมซานเลี้ยงเพียงดวงใจยากใครใดหา จะมาเหมือนแกได้ไงควรเทิดทูนไว้ เหนือใดใด พระคุณของแม่..พรากเพียรเลี้ยงลูก ผิดถูกแม่สอนแกรักลูกแกแน่นอน สู้เย็นร้อนแกเลี้ยงลูกแกความจนทนไหว เพียงใด แม่แกไม่แคร์ใครเล่า จะแล ดังแม่แกนั้นคงไม่มี..ลูกอยู่ในครรภ์ แม่นั้นลำบาก ถึงยามตกฟาก แม่ทนทุกข์ล้นทวีรวมดินรวมฟ้า จะหาดั่งแม่ไม่มีแม่เราผู้นี้ ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียว..แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคน แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียวใครเล่าจะเหลียว แม่ผู้เดียว แม่ของผู้ใด..Solo:…… ..แขวนเปลเห่กล่อม แม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคน แม่ยอมทนทุกข์ตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้ เรามีแม่เราผู้เดียวใครเล่าจะเหลียว แม่ผู้เดียว แม่ของผู้ใด

เจ้าของผลงานเพลง พรศักดิ์ ส่องแสง

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกีต้าโปร่ง เพลง แม่ของใคร

, , , , , , ,