คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน – ปาทาน (SALILA x PATAN)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน

เธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดี จากวันนั้นถึงวันนี้แค่เรา ที่รู้ใจ แต่ข้างในใจฉันนั้นมัน ไม่เหมือนเดิมเพิ่มเติ่มก็คือรักเธอ *ได้เเต่เก็บเอาไว้ข้างในทำยังไงก็ไม่กล้าจะเอ่ย แต่ไม่รู้ว่าในจิตใจของเธอจะคิดด้วยกันแบบไหน **ก็คิดว่า จริงๆน่ะ มันดีอยู่แล้ว ที่ได้มองเธออยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขจนล้นจากข้างใน จริง ใจฉันมันก็อยากจะร……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน

เนื้อ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อนเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีจากวันนั้นถึงวันนี้แค่เรา ที่รู้ใจแต่ข้างในใจฉันนั้นมัน ไม่เหมือนเดิม
เพิ่มเติ่มก็คือรักเธอ*ได้เเต่เก็บเอาไว้ข้างใน
ทำยังไงก็ไม่กล้าจะเอ่ยแต่ไม่รู้ว่าในจิตใจของเธอ
จะคิดด้วยกันแบบไหน**ก็คิดว่า จริงๆน่ะ มันดีอยู่แล้ว
ที่ได้มองเธออยู่ตรงนี้
มันก็มีความสุขจนล้นจากข้างในจริง ใจฉันมันก็อยากจะรู้ความใน
ใจว่าเธอน่ะคิดยังไง
ก็หวังว่าเธอจะรู้สึก เหมือนกันกับฉันเวลาที่เธอไม่อยู่
ก็รู้สึกเป็นห่วงเธอไม่รู้ทำไม มันรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยที่ เพื่อนคนนึง ไม่น่า จะคิดกัน*ได้เเต่เก็บเอาไว้ข้างใน
ทำยังไงก็ไม่กล้าจะเอ่ยแต่ไม่รู้ว่าในจิตใจของเธอ
จะคิดด้วยกันแบบไหน**ก็คิดว่า จริงๆน่ะ มันดีอยู่แล้วที่ได้มองเธออยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขจนล้นจากข้างในจริง ใจฉันมันก็อยากจะรู้ความในใจว่าเธอน่ะคิดยังไงก็หวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน(Solo)**ก็คิดว่า จริงๆน่ะ มันดีอยู่แล้ว
ที่ได้มองเธออยู่ตรงนี้
มันก็มีความสุขจนล้นจากข้างในจริง ใจฉันมันก็อยากจะรู้ความใน
ใจว่าเธอน่ะคิดยังไง
ก็หวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน**ก็คิดว่า จริงๆน่ะ มันดีอยู่แล้ว
ที่ได้มองเธออยู่ตรงนี้
มันก็มีความสุขจนล้นจากข้างในจริง ใจฉันมันก็อยากจะรู้ความใน
ใจว่าเธอน่ะคิดยังไง
ก็หวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกันกับฉัน

เจ้าของผลงานเพลง ปาทาน (SALILA x PATAN)

ฟังเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง อูย เป็นแค่เพื่อน