คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล – ต๊ะ บอยสเก๊าท์

คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล

เพลง เด็กเสเพล ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆ ศิลปิน ภาพยนต์ เด็กเสเพล เด็กเสเพลภาพยนต์ เด็กเสเพลดนตรี 10 ห้อง..9…10… จับมือกันมาผ่านกาลเวลา ค้นหาแสงสว่างไม่เคยมีหวัง เดินอยู่บนทางที่มืดมนอย่างนี้แต่เราผูกพัน เรามีความฝันเคียงกันร่วมฟันฝ่าจะเลวจะร้าย จะหนักจะหนาพวกเราสู้เสมออาจจะไม่ดีไม่มีใครต้องการอยู่กับชีวิตโหด……

คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล

เนื้อร้อง เพลง เด็กเสเพลเพลง เด็กเสเพล ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆศิลปิน ภาพยนต์ เด็กเสเพลเด็กเสเพล
ภาพยนต์ เด็กเสเพล
ดนตรี 10 ห้อง..9…
10… จับมือกันมา
ผ่านกาลเวลา ค้นหาแสงสว่าง
ไม่เคยมีหวัง เดินอยู่บนทาง
ที่มืดมนอย่างนี้
แต่เราผูกพัน เรามีความฝัน
เคียงกันร่วมฟันฝ่า
จะเลวจะร้าย จะหนักจะหนา
พวกเราสู้เสมอ
อาจจะไม่ดี
ไม่มีใครต้องการ
อยู่กับชีวิตโหดร้าย เหลือเกิน
เป็นเด็กเสเพล
ที่ใครเห็นคงเมิน
โอกาสไม่มีให้เรา
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
ดนตรี 9 ห้อง..7…
8…9 อาจจะไม่ดี
ไม่มีใครต้องการ
อยู่กับชีวิตโหดร้าย เหลือเกิน
เป็นเด็กเสเพล
ที่ใครเห็นคงเมิน
โอกาสไม่มีให้เรา
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
แค่ อีกสักครั้ง
ถ้ามี อีกสักครั้ง
ถ้ามีโอกาส อยากย้อนเวลา
อยากกลับไปจุดเดิม
แค่ เพียงสักครั้ง
จะแต่งชีวิต เพิ่มเติม
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
เป็นคนที่ดี
ไม่ยอมเป็นเด็ก เสเพล
ขอคอร์ดเพลงนี้หน่อยครับใครแกะใด้ขอบคุณมากๆ ฟันดนตรีเวป

เจ้าของผลงานเพลง ต๊ะ บอยสเก๊าท์

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีตาร์ เพลง เด็กเสเพล