คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ – เบิร์ด ธงไชย Feat. Paradox

คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

แต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความสุขไม่เคยแห้งเหี่ยว สนุกด้วยตัวคนเดียวแต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียวความรักก็ไม่ยึดเหนี่ยว สนุกด้วยตัวคนเดียวก็อยู่คนเดียวแล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอไม่ต้องวุ่นวาย กับใครมากมายก็อยู่คนเดียวแล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกินได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอ……

คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

เนื้อ เพลง สุขใจแต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียว
ความสุขไม่เคยแห้งเหี่ยว สนุกด้วยตัวคนเดียว
แต่ก่อนก็ตัวคนเดียว เดี๋ยวนี้ก็ตัวคนเดียว
ความรักก็ไม่ยึดเหนี่ยว สนุกด้วยตัวคนเดียวก็อยู่คนเดียวแล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกิน
ได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอ
ไม่ต้องวุ่นวาย กับใครมากมาย
ก็อยู่คนเดียวแล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกิน
ได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอ
ไม่ต้องไปแคร์ กับใครมากมายก็อยู่ฉันตัวคนเดียว ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
ชีวิตนี้ยังเต็มเหนี่ยว ก็สุขด้วยตัวคนเดียว
ไปไหนก็ไปคนเดียว ดูหนังก็ดูคนเดียว
ไม่เห็นต้องรอใครเกี่ยว สนุกฉันตัวคนเดียวก็เป็นอย่างนี้แล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกิน
ได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอ
ไม่ต้องวุ่นวาย กับใครมากมาย
ก็เป็นอย่างนี้แล้วมันสุขใจ มันสุขใจเหลือเกิน
ได้ทำอะไร ทำอะไร มันก็ดีเลิศเลอ
ไม่ต้องไปแคร์ กับใครมากมายเหงาทำไม ทำไม่มองในสิ่งที่มี
อย่าเอาทุกข์ เอาสุขไปผูกกับใจใครเขา
แค่ยิ้มคนเดียว ก็ทำให้ใจมันโล่งสบาย
ก็แค่เหงาบ้าง ไรบ้าง ปนๆเปกันไปก็ยังสบาย ยังสบาย ยังสบาย สบาย
ก็ยังสบาย ยังสบาย มันก็ยังสบาย
ก็ยังสบาย ยังสบาย ยังสบาย สบาย
ก็ยังสบาย ยังสบาย มันก็ยังสบายสบาย มีแต่ความสบาย ฉันสนุก
สบาย มีแต่ความสบาย ด้วยความสุข
สบาย มีแต่ความสบาย ฉันสนุก
สบาย มีแต่ความสบาย ด้วยความสุขสุขใจ สุขกาย ด้วยตัวเราเอง
สบาย สบาย ด้วยตัวเราเอง
สุขใจ สุขกาย ด้วยตัวเราเอง
สบาย สบาย ด้วยตัวเราเอง

ศิลปิน เบิร์ด ธงไชย Feat. Paradox

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้า เพลง สุขใจ

, , , , , , ,