คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น – ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

: *แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ ทำหล่น หน้ามลสวย สะดุดตา ป่านฉะนี้ ก็ไม่มีใครมา ตามหา เธอเลยซักคน **แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำร่วง พุ่มพวง ผิวบาง คางมน ……

คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น

เนื้อร้อง เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่นเนื้อร้อง เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น:*แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ ทำหล่นหน้ามลสวย สะดุดตาป่านฉะนี้ ก็ไม่มีใครมาตามหา เธอเลยซักคน**แฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำร่วงพุ่มพวง ผิวบาง คางมนเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหนมากล้นหน้ามน แล้วพี่จะฝนยาทา***โอย โฉม งามถ้าใครไม่ตาม ก็โง่เป็นบ้าแม้นว่าใคร ไม่ปรารถนาจะรีบคว้า น้องมาเชยชื่น****แฟนของใครมอเตอร์ไซค์คิดสั้นข้ามวัน ห้ามทวงเอาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มี โจทย์ยื่นข้ามคืน แล้วผมจะตีทะเบียนดนตรี:(ซ้ำ *,**,***,****)แฟนของใครมอเตอร์ไซด์ทำหล่นแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำร่วงดนตรี:

ผลงานเพลง ไท ธนาวุฒิ

ฟังเพลง ยูทูป คอร์ดกีต้า เพลง มอเตอร์ไซค์ทำหล่น