คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา – ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา

: เสียงของนกตัวเดิม ที่ร้องข้างริมหน้าต่าง แม้ว่าเคยฟังอยู่ทุกเช้า วันนี้ได้ฟังยิ่งมีความสุข จนลืมเรื่องราว ว่าที่แล้วมาเป็นอย่างไร โลกของฉันที่มี จากนี้เริ่มใสสว่าง มันช่างสวนทา……

คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา

เนื้อร้อง เพลง การสิ้นสุดของความเหงาเนื้อร้อง เพลง การสิ้นสุดของความเหงา:เสียงของนกตัวเดิม ที่ร้องข้างริมหน้าต่างแม้ว่าเคยฟังอยู่ทุกเช้าวันนี้ได้ฟังยิ่งมีความสุข จนลืมเรื่องราวว่าที่แล้วมาเป็นอย่างไรโลกของฉันที่มี จากนี้เริ่มใสสว่างมันช่างสวนทางกับวันนั้นเมื่อถึงเวลาที่ฉันและเธอมีกันและกันมันคือการสิ้นสุดของความเหงา*Ive never been alonesince you were in my heartสบตาเธอฉันก็มั่นใจการเดินทางของหัวใจ จบลงตรงนี้ได้เพราะ(ว่ามีเธอ) (ว่าฉันได้มีเธอ)มีคนคอยเป็นห่วง และมีคนให้เป็นห่วงที่ฉันพบเจอไม่ใช่ฝันความเหงาในใจที่ไม่คิดเลยว่าจะพ้นผ่านแล้วเธอเข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบ
(ซ้ำ*)นันนา นันนา นันนา นันนา…
นันนา นันนา นันนา นันนา…
Instru:
(ซ้ำ*,*)

ศิลปิน ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีตาร์พื้นฐาน เพลง การสิ้นสุดของความเหงา