คอร์ดเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย – บลู ด็อค (Blue Dock)

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

ต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งไม่อยากจะฟังเรื่องราวใดใดเฝ้าบอกกับใจที่อ่อนล่าว่าจบกันทีความรักที่ฉันทุ่มเทไปไม่มีเหลือ ไม่มีแล้วความหวังเป็นเพียงดังลมที่พัดไปผ่านเลยไปเพียงชั่วคราวได้แต่ฝัน ตื่นลืมตาไม่พบเธอเมื่อเธอไม่รักก็หมดความหมายจะให้ฉันนั้นเลือกรอเธอคงไม่ไหวในเมื่อความรักไม่อาจจะบังคับใครนอกจากตัวฉันที่หลงรักเธอเพียงผู้เดียวไม่มีเหลือ……

คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

เนื้อร้อง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

เนื้อร้อง เพลง หมดความหมายต้องอยู่คนเดียวอีกครั้ง
ไม่อยากจะฟังเรื่องราวใดใด
เฝ้าบอกกับใจที่อ่อนล่า
ว่าจบกันทีความรักที่ฉันทุ่มเทไปไม่มีเหลือ ไม่มีแล้ว
ความหวังเป็นเพียงดังลมที่พัดไป
ผ่านเลยไปเพียงชั่วคราว
ได้แต่ฝัน ตื่นลืมตาไม่พบเธอเมื่อเธอไม่รักก็หมดความหมาย
จะให้ฉันนั้นเลือกรอเธอคงไม่ไหว
ในเมื่อความรักไม่อาจจะบังคับใคร
นอกจากตัวฉันที่หลงรักเธอเพียงผู้เดียวไม่มีเหลือ ไม่มีแล้ว
ความหวังเป็นเพียงดังลมที่พัดไป
ผ่านเลยไปเพียงชั่วคราว
ได้แต่ฝัน ตื่นขึ้นตาไม่พบเธอเมื่อเธอไม่รักก็หมดความหมาย
จะให้ฉันนั้นเลือกรอเธอคงไม่ไหว
ในเมื่อความรักไม่อาจจะบังคับใคร
นอกจากตัวฉันที่หลงรักเธอเพียงผู้เดียวเมื่อเธอไม่รักก็หมดความหมาย
จะให้ฉันนั้นเลือกรอเธอคงไม่ไหว
ในเมื่อความรักไม่อาจจะบังคับใคร
นอกจากตัวฉันที่หลงรักเธอเพียงผู้เดียวเธอจะรักใครไม่ผิด ไม่รักฉันก็ไม่ผิด
แต่ผิดที่ฉันดันรักเธอ

ศิลปิน บลู ด็อค (Blue Dock)

ฟังเพลง คอร์ดเพลง ง่ายๆ เพลง หมดความหมาย

, , , , , , ,