คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3) – สล็อตแมชชีน (Slot Machine)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)

ทิ้งไว้เป็นทาง ยังคงไม่จางถึงแม้ก็เหมือนจะนาน ผลยังคงอยู่ฝังลึกตรงนี้ในใจ โปรดอย่าค้นเข้าไปเพราะมันเหมือนตะกอน อาจจะย้อนกลับมาใหม่ไขว่คว้า หาทาง อยากได้รักจากใครแต่รอยแผล กรีดลึกข้างใน ใครล่ะจะเข้าใจ* ความจริงที่ไม่งดงาม ความงามที่มันไม่จริงความสุขที่ใจต้องการ ที่สุดมันคืออะไรความจริงที่ไม่งดงาม ความงามที่มันหายไปความเจ็บเกาะกินหัวใจ มีใ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)

เนื้อร้อง เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)ทิ้งไว้เป็นทาง ยังคงไม่จาง
ถึงแม้ก็เหมือนจะนาน ผลยังคงอยู่
ฝังลึกตรงนี้ในใจ โปรดอย่าค้นเข้าไป
เพราะมันเหมือนตะกอน อาจจะย้อนกลับมาใหม่ไขว่คว้า หาทาง อยากได้รักจากใคร
แต่รอยแผล กรีดลึกข้างใน ใครล่ะจะเข้าใจ* ความจริงที่ไม่งดงาม ความงามที่มันไม่จริง
ความสุขที่ใจต้องการ ที่สุดมันคืออะไร
ความจริงที่ไม่งดงาม ความงามที่มันหายไป
ความเจ็บเกาะกินหัวใจ มีใครเข้าใจฉันบ้างเหมือนไม่ดีพอ ยังกลัวทุกที
ไม่รู้ไม่เห็นวิธี หัวใจมันกร่อน
ฝังลึกตรงนี้มานาน ปิดเอาไว้ข้างใน
เพราะชีวิตบั่นทอน มันจะย้อนกลับมาใหม่ไขว่คว้า หาทาง ใครล่ะจะเข้าใจ(*)ที่สุดมันคืออะไร มีใครเข้าใจฉันบ้าง(*)ที่สุดมันคืออะไร มีใครเข้าใจฉันบ้าง

รวมผลงานเพลง สล็อตแมชชีน (Slot Machine)

ฟังเพลงสด คอร์ดกี่ต้า เพลง ย้อน (Ost. Hormones วัยว้าวุ่น 3)