คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า – รูม 39 (Room39)

คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

ถ้าขับรถไปไม่มีเสียงเพลงถ้าห่มผ้าเองแล้วมันไม่หนาวถ้าก่อนเข้านอนไม่ต้องมองดาวถ้าหากข้าวของไม่กองอย่างนั้นถ้าไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหารถ้าไม่ผ่านมุมเดิมที่ดูหนังสือถ้าไม่เจอรอยเปื้อนจางๆ ที่ผ้าเช็ดมือถ้าไม่รับไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไร*ถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไปถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร แค่ลืมใครก็ทำได้ลง ฉ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

เนื้อร้อง เพลง ถ้าถ้าขับรถไปไม่มีเสียงเพลง
ถ้าห่มผ้าเองแล้วมันไม่หนาว
ถ้าก่อนเข้านอนไม่ต้องมองดาว
ถ้าหากข้าวของไม่กองอย่างนั้นถ้าไม่อ่านรายชื่อเมนูอาหาร
ถ้าไม่ผ่านมุมเดิมที่ดูหนังสือ
ถ้าไม่เจอรอยเปื้อนจางๆ ที่ผ้าเช็ดมือ
ถ้าไม่รับไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไร*ถ้าฉันบังเอิญเป็นคนเดินจากไป
ถ้าฉันไม่ต้องเผชิญทุกสิ่งอย่างนี้
ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร
แค่ลืมใครก็ทำได้ลง
ฉันก็คงลืมเธอสักที
(อย่างนี้)ถ้าหากทุกคืนไม่มีแสงไฟ
ถ้าหากหัวใจแข็งเป็นก้อนหิน
ถ้าสนามบินไม่มีเครื่องบิน
ถ้าหยุดสิ้นปีไม่มีอีกแล้วถ้าไม่เปิดดูรูปที่ไปเที่ยวกัน
ถ้าไม่เจอรายการโปรดในทีวี
ถ้าไม่เปิดดูหนังเรื่องเดิมที่ดูทุกที
ถ้าไม่รับไม่รู้ ไม่ต้องได้พบเจออะไร( * )ถ้าฉันเป็นคนไม่คิดอะไร
ฉันก็คงลืมเธอสักที

ผลงานเพลง รูม 39 (Room39)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ถ้า

, , , , , , ,