คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้ – พาราด็อก (Paradox)

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

สายลม พลิ้วอ่อน ดอกไม้โอนอ่อนเอนตามผีเสื้อลอย คล้อยตาม ความรักมากับลม((*)) เหม่อมองเจ้าผีเสื้ออ่อน สวยงามจับใจเกินกว่าการฉุดรั้งให้มาคู่กัน((**)) ปล่อยเธอบิน ต่อไป ตัวฉันแค่เพียงได้มองโบกมือลา จากไกล สู่โลกที่มันกว้างใหญ่โบกโบยบิน ดั่งฝัน ใจฉันมันคงแคบไปถ้าเก็บเธอไว้ กับฉัน เจ้าผีเสื้อคงเศร้า (เหี่ยวเฉา)หอมเอย หอมกลิ่น เกสรเจ้าเด่นดู……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

เนื้อ เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้สายลม พลิ้วอ่อน ดอกไม้โอนอ่อนเอนตาม
ผีเสื้อลอย คล้อยตาม ความรักมากับลม((*)) เหม่อมองเจ้าผีเสื้ออ่อน สวยงามจับใจ
เกินกว่าการฉุดรั้งให้มาคู่กัน((**)) ปล่อยเธอบิน ต่อไป ตัวฉันแค่เพียงได้มอง
โบกมือลา จากไกล สู่โลกที่มันกว้างใหญ่
โบกโบยบิน ดั่งฝัน ใจฉันมันคงแคบไป
ถ้าเก็บเธอไว้ กับฉัน เจ้าผีเสื้อคงเศร้า (เหี่ยวเฉา)หอมเอย หอมกลิ่น เกสรเจ้าเด่นดูงาม
สียั่วยวน ผีเสื้อตอม ดอกไม้ที่ถูกใจ(ซ้ำ * , **)(ซ้ำ * , **)เจ้าผีเสื้อกับดอกไม้

ผลงานเพลง พาราด็อก (Paradox)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

, , , , , , ,