คอร์ดเพลง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้ – พาราด็อก (Paradox)

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

สายลม พลิ้วอ่อน ดอกไม้โอนอ่อนเอนตามผีเสื้อลอย คล้อยตาม ความรักมากับลม((*)) เหม่อมองเจ้าผีเสื้ออ่อน สวยงามจับใจเกินกว่าการฉุดรั้งให้มาคู่กัน((**)) ปล่อยเธอบิน ต่อไป ตัวฉันแค่เพียงได้มองโบกมือลา จากไกล สู่โลกที่มันกว้างใหญ่โบกโบยบิน ดั่งฝัน ใจฉันมันคงแคบไปถ้าเก็บเธอไว้ กับฉัน เจ้าผีเสื้อคงเศร้า (เหี่ยวเฉา)หอมเอย หอมกลิ่น เกสรเจ้าเด่นดู……

คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

เนื้อร้อง คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

เนื้อ เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้สายลม พลิ้วอ่อน ดอกไม้โอนอ่อนเอนตาม
ผีเสื้อลอย คล้อยตาม ความรักมากับลม((*)) เหม่อมองเจ้าผีเสื้ออ่อน สวยงามจับใจ
เกินกว่าการฉุดรั้งให้มาคู่กัน((**)) ปล่อยเธอบิน ต่อไป ตัวฉันแค่เพียงได้มอง
โบกมือลา จากไกล สู่โลกที่มันกว้างใหญ่
โบกโบยบิน ดั่งฝัน ใจฉันมันคงแคบไป
ถ้าเก็บเธอไว้ กับฉัน เจ้าผีเสื้อคงเศร้า (เหี่ยวเฉา)หอมเอย หอมกลิ่น เกสรเจ้าเด่นดูงาม
สียั่วยวน ผีเสื้อตอม ดอกไม้ที่ถูกใจ(ซ้ำ * , **)(ซ้ำ * , **)เจ้าผีเสื้อกับดอกไม้

ผลงานเพลง พาราด็อก (Paradox)

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีตาร์ ง่าย เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้

, , , , , , ,