คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว – นุช ประทุมทอง นิลวัน

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

ฟ้าบ่มีดาว – นุช ประทุมทอง นิลวันจักสิมีเบอร์อ้ายไว้หยัง เมื่อข้างๆมันมีแต่หมอดกอดยามคึดฮอด กะได้กอดแต่น้ำตาจักสิมีรูปอ้ายไว้หยัง เมื่อข้างๆมันมีแต่การถ่าคือจั่งฟ้าถืกบังแนมบ่เห็นดาว* เซ่าไว้หยังน้อห้องนี่ มีไว้หยังน้อตู้เตียงคันอ้ายบ่มาเคียง หมอนตู้เตียงก็หมดความหมาย** คันบ่มีเงาอ้ายใจมันท้อ น้องคงยังก้าวต่อไปบ่ได้บ่มีพี่ข้างกายในวันนี้……

คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

เนื้อร้อง เพลง ฟ้าบ่มีดาวฟ้าบ่มีดาว – นุช ประทุมทอง นิลวันจักสิมีเบอร์อ้ายไว้หยัง เมื่อข้างๆมันมีแต่หมอดกอด
ยามคึดฮอด กะได้กอดแต่น้ำตา
จักสิมีรูปอ้ายไว้หยัง เมื่อข้างๆมันมีแต่การถ่า
คือจั่งฟ้าถืกบังแนมบ่เห็นดาว* เซ่าไว้หยังน้อห้องนี่ มีไว้หยังน้อตู้เตียง
คันอ้ายบ่มาเคียง หมอนตู้เตียงก็หมดความหมาย** คันบ่มีเงาอ้ายใจมันท้อ น้องคงยังก้าวต่อไปบ่ได้
บ่มีพี่ข้างกายในวันนี้ ทุ่มเทฮักให้อ้ายบ่เคยท้อ
อ้ายยังบ่หัวซาเห็นความดี ยังก้าวเดินจากหนีไปกอดเขา
ทิ้งเฮา กินน้ำตา ส่ำฟ้าบ่มีดาวซ้ำ *,**,**ทิ้งเฮา กินน้ำตา ส่ำฟ้าบ่มีดาว

เจ้าของผลงานเพลง นุช ประทุมทอง นิลวัน

ฟังเพลง สบายๆ คอร์ดกีต้า ง่ายๆ เพลง ฟ้าบ่มีดาว

, , , , , , ,