คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น – โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

เธอไม่จำเป็นต้องสวย เพียงเพื่อให้ใครมารักเธอไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ใครสนใจแค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจเธอนั้นพิเศษจากข้างใน ยังไงฉันก็รักเธอเธอไม่จำเป็นต้องเสริมและไม่ต้องเติมตรงไหนเธอไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเพราะฉันรักคนที่เหมือนเธอ รู้ไหมแค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจเธอนั้นพิเศษจากข้างใน ทำให้ฉันนั้นร……

คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

เนื้อร้อง เพลง ไม่จำเป็นเธอไม่จำเป็นต้องสวย เพียงเพื่อให้ใครมารัก
เธอไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่าง เพียงเพื่อให้ใครสนใจ
แค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจ
เธอนั้นพิเศษจากข้างใน ยังไงฉันก็รักเธอ
เธอไม่จำเป็นต้องเสริม
และไม่ต้องเติมตรงไหน
เธอไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใคร
เพราะฉันรักคนที่เหมือนเธอ รู้ไหม
แค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจ
เธอนั้นพิเศษจากข้างใน ทำให้ฉันนั้นรักเธอ* ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยน แต่ใจของฉันไม่เปลี่ยน
ฉันขอให้เธอมั่นใจได้เสมอ
ไม่ว่าใครจะพูดสิ่งไหน
ไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจสักเท่าไหร่
ฉันก็จะยืนอยู่ข้างๆ เธอไม่คิดต้องการคนไหน ก็เพราะมีเธอคนนี้
คนเดิมที่มีหัวใจดีๆ คนนี้คือคนที่ใช่
แค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจ
เธอนั้นพิเศษจากข้างใน ยังไง ยังไง ก็รักเธอ(ซ้ำ *)ไม่คิดต้องการคนไหน ก็เพราะมีเธอคนนี้
คนเดิมที่มีหัวใจดีๆ คนที่มีฉันอยู่ในหัวใจ
แค่เป็นตัวเองอย่างนี้ ฉันขอให้เธอมั่นใจ
เธอนั้นพิเศษจากข้างใน ยังไง ยังไง ก็รักเธอ
เธอนั้นพิเศษที่หัวใจ ยังไง ฉันก็รักเธอ

ผลงานเพลง โต๋ ศักดิ์สิทธิ์

ฟังเพลง mp3 คอร์ดกี่ต้า เพลง ไม่จำเป็น

, , , , , ,