คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

หมดลานศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง : จิตหดหู่ไม่ดูไม่แล ไม่อยากแคร์ไม่มองไม่เคยสนใจ เจ็บเก็บกดอารมณ์ข้างในเก็บเอาไว้นานคงระเบิด ผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของใจ ที่อ……

คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

เนื้อร้อง เพลง หมดลานหมดลาน
ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
เนื้อร้อง เพลง หมดลาน :จิตหดหู่ไม่ดูไม่แล ไม่อยากแคร์ไม่มองไม่เคยสนใจเจ็บเก็บกดอารมณ์ข้างในเก็บเอาไว้นานคงระเบิดผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของใจ ที่ออกไว้บังคับเป็นสัญญากับกลับกลอกกลับคำเรื่อยมาจนอ่อนล้ามันเพลียในหัวใจ* ภาคทัณฑ์เอาไว้กี่หนกันเล่า แต่เธอก็ทำเหมือนเก่าภาคทัณฑ์เอาไว้กี่หนกันเล่า ไยไม่หลาบไม่จำ** ใจหมดลานหมดแล้วไม่ยอมไขต่อทนเจ็บพอมันท้อมันแท้มากมายเหนื่อยมานาน เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไรแต่ตามเธอเหนื่อยใจ หมดลาน (ใจหมดลาน)
Intru :แบ่งอย่างอื่น ยังพอให้ไป แต่แบ่งใจเป็นใครแล้วใครยอมริ้นไม่ไต่ ไรไม่ตอม จะถนอมเธอไว้ให้นาน ๆ ( ซ้ำ * , ** )
Solo : ( ซ้ำ * , **, ** )
Outro :เหนื่อยมานาน เหนื่อยกายนั้นไม่เท่าไรแต่ตามเธอเหนื่อยใจ หมดลาน

ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

ฟังเพลงฟรี คอร์ดกีต้าร์มือใหม่ เพลง หมดลาน

, , , , , , ,