คอร์ดเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ – ค็อกเทล (coktail)

คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

OKTIL เธอทำให้ฉันเสียใจdrop1/2 เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก ไม่ว่านานเท่าไร รักของเราจะยังตรึงใจ ไม่ว่านานเท่าไร ใจเอ๋ยใจ จะยังคงเป็นเหมือนเดิมmusic : on ……

คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

คอร์ดกีต้าร์ไฟฟ้า คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

เนื้อร้อง คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

เนื้อร้อง เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจOKTIL เธอทำให้ฉันเสียใจ
drop1/2เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก ไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจไม่ว่านานเท่าไร ใจเอ๋ยใจ จะยังคงเป็นเหมือนเดิมmusic : onแต่เธอกลับมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงา เธอลืมความรักเราเมื่อตัวเธอมีเขาข้างกายรักของเราเธอหน่าย เธอลืมมันง่ายดายเธอทำให้ฉันเสียใจ….* เธอทำให้ฉันร้อนรน ทำให้ฉันทุกข์ระทม งมงายเธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำชีวิตฉันพังทลาย
( )
ทำให้ความรักของฉันมันตาย จากใจจำยังคงจำภาพเธอจนวันนี้ ผ่านไปนานนับปีรักของเรายิ่งจางลงไปเธอลืมแล้วทุกสิ่ง เธอลืมหมดแล้วจริงๆ หรือเธอเพียงทิ้งให้ฉันเสียใจซ้ำ *ของฉัน… จากใจ ของฉัน…จากใจ ของฉัน…จากใจ ของฉัน…เธอทำฉันเสียใจ
Solo on onซ้ำ *(รัก ฉันรักเธอมากเพียงไหน บอกรักเธอมากเท่าไรไม่อาจจะทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือนเคยเธอทำให้ฉันผิดหวัง ทำให้ฉันเจ็บช้ำ เธอทำฉันเสียใจ)

เจ้าของผลงานเพลง ค็อกเทล (coktail)

ฟังเพลง คอร์ดกี่ต้า เพลง เธอทำให้ฉันเสียใจ

, , , , , ,