คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ – จรัล มโนเพชร

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

อุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มี อยู่ตั๋วคนเดียว มะแลงแดดอ่อน อุ้ยคำก๋ำเคียว เกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนอง ต๋าก่อฝ้าก่อฝาง หลังก่องุ้มก่อก่อง อยู่กลางหนองจ๋นมืดจ๋……

คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

คอร์ดกีต้าร คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

เนื้อร้อง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

เนื้อ เพลง อุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มี อยู่ตั๋วคนเดียวมะแลงแดดอ่อน อุ้ยคำก๋ำเคียว เกี่ยวผักบุ้งใส่บุงกลางหนองต๋าก่อฝ้าก่อฝาง หลังก่องุ้มก่อก่อง อยู่กลางหนองจ๋นมืดจ๋นค่ำแล้วแกก็แบ่ง ผักบุ้งเป๋นก๋ำ ส่งขาประจ๋ำ เลี้ยงตั๋ว สืบมาอุ้ยคำเกยบอก เล่าความเป๋นมา ลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่ตวยกันแล้วมาวันหนึ่ง ผัวแกก่อพลัน มาต๋ายละกั๋น เหลือเพียงลูกสาวแต่แล้วแหม๋ บ่เมิน มีเรื่องอื้อฉาว ลูกสาวหนีตวยป้อจายอุ้ยคำเลยอยู่ คนเดียวเปลี่ยวดาย ตุ๊กใจ๋ตุ๊กก๋าย พี่น้องบ่มีอุ้ยคำคนแก่ ท่าทางใจ๋ดี ลูกผัวบ่มีเป๋นตี้เอ็นดูล้ำแลงนี้แดดอ่อน บ่หันอุ้ยคำ เคยมาประจ๋ำ อุ้ยคำไปไหนหมู่ผักบุ้งยอดซมเซาซบบ่ไหว เป๋นจะใด ไปแล้ว อุ้ยคำฟ้ามืดมัวหม่น เมฆฝนครึ้มดำ เสียงพระอ่านธรรม ขออุ้ยคำไปดี

เจ้าของผลงานเพลง จรัล มโนเพชร

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดกีต้าร์ง่ายๆ เพลง อุ้ยคำ

, , , , , , ,