คอร์ดเพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น – บอย อิมเมจิ้น (Boy Imagine)

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

เนื้อเพลงท่อนฮิต คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

นาฬิกา ร้องบอก เวลา ก็เตือนบอก ว่าถึง เวลา ที่ต้องไปหมดเวลา แล้วมันคอยบอก หมดเวลาแล้วเตือนตลอดเสียงคุณครู ลอยเตือนย้ำมาแต่ไกลพอแค่นั้น ทุกคน หมดเวลาวางปากกา แล้วเดินขึ้นมาคืน Answer Sheetแล้วฉันก็ขออีกหน่อย แล้วฉันก็ขออีกหน่อยคุณครูชายตา มองมา ส่งสายตา อย่าทำอย่างงั้น บางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางคราวเราต้องเข้าใจใน……

คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

คอร์ดกีต้าร คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

เนื้อร้อง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

เนื้อร้อง เพลง แค่ไหนแค่นั้นนาฬิกา ร้องบอก เวลา ก็เตือนบอก ว่าถึง เวลา ที่ต้องไป
หมดเวลา แล้วมันคอยบอก หมดเวลาแล้วเตือนตลอด
เสียงคุณครู ลอยเตือนย้ำมาแต่ไกล
พอแค่นั้น ทุกคน หมดเวลาวางปากกา แล้วเดินขึ้นมาคืน Answer Sheetแล้วฉันก็ขออีกหน่อย แล้วฉันก็ขออีกหน่อย
คุณครูชายตา มองมา ส่งสายตา อย่าทำอย่างงั้นบางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางครั้งต้องหยุด
บางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลา
ทุกคน เราเหมือนกัน บางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดี
ทุกคน เราเหมือนกัน เราไม่ได้มี เวลาที่มากพอจะทำถึงแม้มันยากจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจ
ที่บอกว่าได้ แค่ไหน ก็แค่นั้นละกัน
ถึงแม้มันยากจะทำใจ แต่มันก็ต้องทำใจ
ก็ครูบอกได้แค่ไหน ก็แค่นั้นหมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ
หมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอบางทีความจริงเป็นสิ่งที่ยากจะเข้า
เพราะเรามอง เพียงแค่ใจเราเองพอเติบโตขึ้นมา โจทย์ปัญหามันก็เปลี่ยน
ฉันย้อนคิดถึงคำเดิม ๆ แต่ยังใช้ ได้เหมือนกัน
เสียงครูที่เคยได้บอก เสียงที่เคยได้บอก
เป็นเสียงคุณครูกับคำเดิมๆ ที่คอยย้ำ ซ้ำ ซ้ำ
ว่าความ รัก ก็เหมือน กัน หมดเวลา
เดินออกมา แล้วเช็ดน้ำตามองเขาเดินไปแล้วฉันก็ขออีกหน่อย แล้วฉันก็ขออีกหน่อย
คุณครูชายตา มองมา ส่งสายตา อย่าทำอย่างงั้นบางทีบางครั้งต้องหยุด บางทีบางครั้งต้องหยุด
บางทีบางคราวเราต้องเข้าใจในเงื่อนไขของเวลา
ทุกคน เราเหมือนกัน บางทีไม่มีเวลามากพอจะทำทุกอย่างให้มันดี
ทุกคน เราเหมือนกัน เราไม่ได้มี เวลาที่มากพอจะทำถึงแม้มันยากจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจ
ที่บอกว่าได้ แค่ไหน ก็แค่นั้นละกัน
ถึงแม้มันยากจะทำใจ แต่มันก็ต้องทำใจ
คุณครูบอกได้แค่ไหน ก็แค่นั้นถึงแม้มันยากจะทำใจ ถึงแม้ไม่ง่ายจะทำใจ
ที่บอกว่าได้ แค่ไหน ก็แค่นั้นละกัน
ถึงแม้มันยากจะทำใจ แต่มันก็ต้องทำใจ
ก็ครูบอกได้แค่ไหน ก็แค่นั้นหมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ
หมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอบางทีความจริงเป็นสิ่งที่ยากจะเข้า
เพราะเรามอง เพียงแค่ใจเราเอง
เพราะเรามอง เพียงแค่ใจเราเองหมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ
หมดเวลา วางปากกา หมดเวลา เดินออกมา โว้ โอ

ผลงานเพลง บอย อิมเมจิ้น (Boy Imagine)

มิวสิควีดีโอ เพลง คอร์ดเพลงง่ายๆ เพลง แค่ไหนแค่นั้น

, , , , , , ,